Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 juli 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 20-07-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 juli 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 20-07-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 20-07-2009
Bijlagen:
Agenda 20 juli
Raadsronde 1:
18:30 - 19:00 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Afvalstoffenbeleidspl 2009-2014 (raadsvoorstel GM2009.0373)
Bijlagen:
RV_GM_2009.0373_Afvalstoffenbeleidsplan_2009-2014
Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014
Raadsronde 3:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Raadsronde 4:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Nota Op Eigen Kracht , Centrum voor Jeugd en Gezin (raadsvoorstel GM2009.0364)
Voortgezette behandeling
Plenaire raadsronde: Economische crisisnota en concrete uitwerking)
Voortgezette behandeling
Economische Crisisnota en concrete uitwerking (raadsvoorstel en MvT GM2009.0338 (2x))
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n
RV GM2009.0338 bijlage 1 crisisnota totaal
RV GM2009.0338 economische crisisnota
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n (2)
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 29 juni 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Afvalverzameling
BL RR 3 APV (incl)
BL RR 4 Arbeidsmobiliteit (incl)
BL RR 5 Beeld bij schutsboom
BL RR 6 Structuurvisie
BL RR 7 Contract samenwerking SoZa
BL RR 8 Nota Op eigen kracht
BL RR Plenair Kadernota 2010 (totaal)
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 29 juni 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2009 (incl)
Hamerstukken
i. Aansluiting bij nationale ombudsman (raadsvoorstel GM2009.0290)
Bijlagen:
RV GM2009.0290 Aansluiting bij de Nationale ombudsman
RB GM 2009.0290 Aansluiting Nationale Ombudsman
Vaststellen raadsbesluiten
afscheid raadslid Hans Cogenbach

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous