Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 juli 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 20-07-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 juli 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 20-07-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 20-07-2009
Bijlagen:
Agenda 20 juli
Raadsronde 1:
18:30 - 19:00 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Afvalstoffenbeleidspl 2009-2014 (raadsvoorstel GM2009.0373)
Bijlagen:
RV_GM_2009.0373_Afvalstoffenbeleidsplan_2009-2014
Afvalstoffenbeleidsplan 2009-2014
Raadsronde 3:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Raadsronde 4:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Nota Op Eigen Kracht , Centrum voor Jeugd en Gezin (raadsvoorstel GM2009.0364)
Voortgezette behandeling
Plenaire raadsronde: Economische crisisnota en concrete uitwerking)
Voortgezette behandeling
Economische Crisisnota en concrete uitwerking (raadsvoorstel en MvT GM2009.0338 (2x))
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n
RV GM2009.0338 bijlage 1 crisisnota totaal
RV GM2009.0338 economische crisisnota
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n (2)
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 29 juni 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Afvalverzameling
BL RR 3 APV (incl)
BL RR 4 Arbeidsmobiliteit (incl)
BL RR 5 Beeld bij schutsboom
BL RR 6 Structuurvisie
BL RR 7 Contract samenwerking SoZa
BL RR 8 Nota Op eigen kracht
BL RR Plenair Kadernota 2010 (totaal)
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 29 juni 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 juni 2009 (incl)
Hamerstukken
i. Aansluiting bij nationale ombudsman (raadsvoorstel GM2009.0290)
Bijlagen:
RV GM2009.0290 Aansluiting bij de Nationale ombudsman
RB GM 2009.0290 Aansluiting Nationale Ombudsman
Vaststellen raadsbesluiten
afscheid raadslid Hans Cogenbach

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous