Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 januari 2014

Datum: 20-01-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 januari 2014

Datum: 20-01-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vaststelling Bestemingsplan Eendenpoel 8, Mierlo
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0628 (voortgezette behandeling)
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
RV GM2013.0628 bijlage kaart
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage kaart
2 Raadsronde 2: Beeldkwaliteitplan Maatschappelijke doeleindenstrook Luchen fase 1
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0728
RV GM2013.0728 Bkp maatschappelijke doeleindenstrook totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0728 Bkp maatschappelijke doeleindenstrook totaal
3 Raadsronde 3: Groenbeleidsplan
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0762 (plan wordt toegelicht met presentatie)
RV GM2013.0762 Groenbeleidsplan totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0762 Groenbeleidsplan totaal
4 Raadsronde 4: Herziene begroting SRE 2014
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0746
RV GM2013.0746 Herziene begroting SRE 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0746 Herziene begroting SRE 2014 totaal
5 Pauze
20:25 - 20:45 uur

6 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 december 2013
Concept besluitenlijsten raadsrondes 16 december 2013
Bijlagen:
BL RR1 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8 Mierlo
BL RR2 beheerplan wegen 2014-2017 totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
6.5 Vaststellen verslag
Concept verslag raadsvergadering 16 december 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2013 totaal
6.6 Hamerstukken
RV GM2013.0724 1e wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0724 1e wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant totaal
RB GM2013.0724 1e Wijizging GR RUD Zuidoost-Brabant
6.7 Vaststellen raadsbesluiten
Concept raadsbesluiten 20 januari 2014
Bijlagen:
RB GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017
RB GM2013.0628 Vaststelling Bp Eendenpoel 8 Mierlo
Raadsbesluiten 20 januari 2014
Bijlagen:
140120 RB GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017
140120 RB GM2013.0724 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant
RV GM2013.0724 bijlage 2 MvT 1e wijziging GR Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous