Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-08-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-08-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 20-08-2007
Bijlagen:
Agenda 20 augustus Trompetter
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuurtje 20-08-2007
Bijlagen:
Vragenhalfuur H. Verbeek
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie herontwikkeling Bethanië
Bijlagen:
070816 Memo kastanjehof
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking Sociale Zaken (GM2007.0982)
Bijlagen:
RB GM2007.0982 (Samenwerking SZ)
RV GM2007.0982 (Rapport haalbaarheidsonderzoek samenwerking Sociale Zaken)
RV GM2007.0982 haalbaarheidsonderzoek samenwerking Sociale Zaken
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Afvalstoffenbeleid
Bijlagen:
vragenhalfuur over textielafval mensen in nood
Presentatie retourshops
Raadsvoorstel Onderzoek Afvalstoffenbeleid 3e fase (GM2007.0982)
Bijlagen:
RV GM2007.0986 rapport onderzoek afvalstoffenbeleid 3de fase
RV GM2007.0986 onderzoek afvalstoffenbeleid 3de fase
RB GM2007.0986 (Onderzoek afvalstoffenbeleid 3e fase)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
BP Rielse Park (GM2007.0786)
Bijlagen:
Inspraakreactie Rielse Park H. Timmermans
Inspraakreactie Rielse Park J. Arnoldi-Bakermans
RB GM2007.0786 (BP Rielse Park)
RV GM2007.0786 bestemmingsplan Rielse Park
Inspraakreactie Rielse Park M.J. Haarler
inspraakreactie Rielse Park P. Leenders
RV GM2007.0786 nota zienswijze RielsePark
RV GM2007.0786 bestemmingsplan (plantoelichting) Rielsepark
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstellen Wwb
Re-integratieverordening Wwb (GM2007.0742)
Bijlagen:
RB GM2007.0742 (Re-integratieverordening)
RV GM2007.0742 Re-integratieverordening Wwb 2007
RV GM2007.0742 advies CPM
RV GM2007.0742 bijlage 1
Inkomensverordening Wwb (GM2007.0939)
Bijlagen:
RV GM2007.0939 inkomensverordening Wet werk en bijstand gemeente Geldrop-Mierlo 2007
RV GM2007.0939 Bijlage 1
RV GM2007.0939 Bijlage 2
RB GM2007.0939 (Inkomensverordening)
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Maaltijdvoorziening
Bijlagen:
Vervolgvraag maaltijdensubsidie raad corr2
inspraak 25-06-07 maaltijden J.H. Timmermans
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Distributie Planologische onderzoeken
Bijlagen:
handout presentatie DPO 200807
Inspreekreactie Sulmann
Distributieplanologisch Onderzoek en doorkijk voor Centrum Geldrop (GM2007.0966)
Bijlagen:
RV GM2007.0966 (DPO Geldrop)
RB GM2007.0966 (DPO Geldrop)
Nota van inspraak DOP Geldrop
doorvertaling WPM Geldrop
Distributie planologisch onderzoek en doorkijk centrum Mierlo (GM2007.0965)
Bijlagen:
RV GM2007.0965 (DPO Mierlo)
DPO Mierlo
doorvertaling WPM Mierlo
Nota van inspraak DPO Mierlo
Raadsronde 9
Bezuinigingen raad (GM2007.0991)
Bijlagen:
RV GM2007.0991 (bezuinigingen raad)
RV GM2007.0991 (Bijlage 1)
RV GM2007.0991 (Bijlage 2)
RV GM2007.0991 (Bijlage 3)
Raadsronde 10
Aanvullend krediet nieuwbouw kleedlokalen (GM2007.0962)
Bijlagen:
RV GM2007.0962 (aanvullend krediet kleedlokalen)
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 25 juni 2007
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Herinrichting Geldropseweg 2e en 3e fase
BL RR 3 VB Diverse gebieden 2007
BL RR 4 Plaatsingsbeleid WSW
BL RR 5 Pesentatie Reconstructie
BL RR 6 Verplaatsing Heilig Hartbeeld
BL RR 7 Brede Scholen
BL RR 8 BP Rielse Park
BL RR 9 Aangevuld Bekostigingsbesluit Luchen
BL RR 10 Auditcommissie
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 25 juni 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering totaal 25 juni 20070.1
Raadsvoorstellen (direct naar besluitvorming)
Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PlatOO (GM2007.0857)
i. Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs PlatOO (GM2007.0857)
Bijlagen:
RV GM2007.0857 Verordening PlatOO
RV GM2007.0857 bijlage 1
RV GM2007.0857 bijlage 2
Raadsvoorstellen (plenaire behandeling)
Raadsvoorstellen uit raadsrondes

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous