Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 april 2015

Datum: 20-04-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 april 2015

Datum: 20-04-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Openbaar Vervoer
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Bespreking

1a Evaluatie Buurtbus
Voorstel:

Raadsinformatiebrief GM2015.0043 (voortgezette behandeling) 

RI GM2015.0043 Evaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RI GM2015.0043 Evaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo
1b Reactie op nieuwe concessie Openbaar Vervoer
Voorstel:

Raadsvoorstel (wordt later toegevoegd)

RI GM2015.0183 Inspraak Programma van Eisen concessie openbaar vervoer totaal
Bijlagen:
RI GM2015.0183 Inspraak Programma van Eisen concessie openbaar vervoer totaal
2 Raadsronde 2: Veerkrachtig bestuur Brabant
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0144

RV GM2015.0144 Veerkrachtig Bestuur
Bijlagen:
RV GM2015.0144 Veerkrachtig Bestuur
3 Raadsronde 3: Aangepast plan Jonkvrouw
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie

Presentatie plan De Jonkvrouw versie 2
Bijlagen:
Presentatie plan De Jonkvrouw versie 2
4 Raadsronde 4: LHBT-beleid (agendaverzoek PvdA/CDA/SP/GroenLinks)
20:30 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Bespreking

Agendaverzoek PvdA LHBT emancipatie
Bijlagen:
Agendaverzoek PvdA LHBT emancipatie
5 Raadsronde 5: Sluitingstijden para-commerciele rechtspersonen (agendaverzoek DPM)
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel:

Bespreking

Agendaverzoek DPM sluitingstijden para-commerciële rechtspersonen
Bijlagen:
Agendaverzoek DPM sluitingstijden para-commerciële rechtspersonen
RV GM2013.0631 Drank en Horecaverordening gemeente Geldrop Mierlo 2014 en gemeente Geldrop. totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0631 Drank en Horecaverordening gemeente Geldrop Mierlo 2014 en gemeente Geldrop totaal
6 Raadsronde 6: Zienswijze begroting ODZOB
21:30 - 21:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0170

RV GM2015.0170 Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 ODZOB (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0170 Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 ODZOB (totaal)
7 Pauze
21:55 - 22:15 uur

8 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
8.1 Opening en mededelingen
8.2 Vragenhalfuur college
8.3 Vaststellen agenda
8.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 30 maart 2015
Verslagen raadsrondes 30 maart 2015
Bijlagen:
BL RR1 Beëindiging overeenkomst Laco totaal
BL RR2 Vaststelling bestemmingsplan De Wollendekenfabriek (totaal)
BL RR3 Kwaliteitsniveau en budget onderhoud gebouwen (totaal)
BL RR4 visie supermarktstructuur totaal
BL RR5 Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant-De Peel 1
8.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 30 maart 2015
Verslag raadsvergadering 30 maart 2015
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2015 totaal
8.6 Hamerstukken
RV GM2015.0127 Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0127 Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost totaal
20042015 RB GM2015.0127 Oprichting van en deelname in de stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Bijlagen:
20042015 RB GM2015.0127 Oprichting van en deelname in de stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
8.7 Vaststellen raadsbesluiten
20042015 RB GM2015.0057 Onderhoud gebouwen
Bijlagen:
20042015 RB GM2015.0057 Onderhoud gebouwen
20042015 RB GM2015.0083 Beeindiging overenkomst met Laco
Bijlagen:
20042015 RB GM2015.0083 Beeindiging overenkomst met Laco
20042015 RB GM2015.0096 Bestemmingsplan Wollendekenfabriek
Bijlagen:
20042015 RB GM2015.0096 Bestemmingsplan Wollendekenfabriek
8.8 Moties vreemd aan de orde
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous