Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 april 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-04-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 april 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-04-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 20 april 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Open Space;Economische crisis
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Langdurigheidstoeslag
Bijlagen:
RV GM2009.0250 MvT Informatie Langdurigheidstoeslag
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking Accountantscontrole en bestuursrapportage
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009
Bijlagen:
RV GM 2009.0247 MvT Aanvullende informatie Beleidsverslag Re-integratie 2008
RV GM 2009.0163 bijlage 1 Verslag re-integratiebeleid 2008 Re-integratiebeleidsplan 2009
RV GM 2009.0163 bijlage 2 Verslag re-integratiebeleid 2008 Re-integratiebeleidsplan 2009
RV GM2009.0163 Verslag re-integratiebeleid Re-integratiebeleidsplan 2009
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Integraal Veiligheidsbeleid
Bijlagen:
RV GM2009.0147 Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009-2012
RV GM 2009.0147 bijlage 1 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012
RV GM 2009.0147 bijlage 2 Uitvoeringsprogramma veiligheid 2009
RV GM 2009.0147 bijlage 3 Veiligheidsbeeld 2006 tot en met 2008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Bespreking rapport rekenkamercommissie inzake verbonden partijen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 23 maart 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Voorontwerp BP Buitengebied totaal
BL RR 3 Langdurigheidstoeslag totaal
BL RR 4 VROM-starterslening
BL RR 5 één brandweer
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 23 maart 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2009 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
Acceptatie bindende voordracht Raad vab Toezicht PlatOO
Bijlagen:
RV GM2008.1350 Raadsvoorstel acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht PlatOO
RV GM2008.1350 bijlage 1 PlatOO bindende voordracht RvT 1dec08
RV GM2008.1350 bijlage 2 brief procesverslag bijeenkomst selectiecommissie 19nov08
RV GM2008.1350 bijlage 3 Akte-26042 statuten PLAtOO

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous