Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 20 april 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-04-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 20 april 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 20-04-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 20 april 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Open Space;Economische crisis
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Langdurigheidstoeslag
Bijlagen:
RV GM2009.0250 MvT Informatie Langdurigheidstoeslag
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking Accountantscontrole en bestuursrapportage
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009
Bijlagen:
RV GM 2009.0247 MvT Aanvullende informatie Beleidsverslag Re-integratie 2008
RV GM 2009.0163 bijlage 1 Verslag re-integratiebeleid 2008 Re-integratiebeleidsplan 2009
RV GM 2009.0163 bijlage 2 Verslag re-integratiebeleid 2008 Re-integratiebeleidsplan 2009
RV GM2009.0163 Verslag re-integratiebeleid Re-integratiebeleidsplan 2009
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Integraal Veiligheidsbeleid
Bijlagen:
RV GM2009.0147 Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009-2012
RV GM 2009.0147 bijlage 1 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2012
RV GM 2009.0147 bijlage 2 Uitvoeringsprogramma veiligheid 2009
RV GM 2009.0147 bijlage 3 Veiligheidsbeeld 2006 tot en met 2008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Bespreking rapport rekenkamercommissie inzake verbonden partijen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 23 maart 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Voorontwerp BP Buitengebied totaal
BL RR 3 Langdurigheidstoeslag totaal
BL RR 4 VROM-starterslening
BL RR 5 één brandweer
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 23 maart 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 23 maart 2009 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
Acceptatie bindende voordracht Raad vab Toezicht PlatOO
Bijlagen:
RV GM2008.1350 Raadsvoorstel acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht PlatOO
RV GM2008.1350 bijlage 1 PlatOO bindende voordracht RvT 1dec08
RV GM2008.1350 bijlage 2 brief procesverslag bijeenkomst selectiecommissie 19nov08
RV GM2008.1350 bijlage 3 Akte-26042 statuten PLAtOO

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous