Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 2 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 02-11-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 2 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 02-11-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Politiek debat over de begroting
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Toelichting Er zijn door 7 fracties (DGG, PvdA/GL, CDA, DPM, VVD, OPGM en Fractie Maasakkers) wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Bijlagen:
MPB 2010-2013 totaal
CDA wijzigingsvoorstellen Begroting MPB 2010-2013 cor.
wijzigingsvoorstellen DGG MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen DPM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen fractie Maasakkers MPB 2010-2013 _c…
wijzigingsvoorstellen OPGM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen PvdAGL MPB 2010-2013
Wijzigingsvoorstellen VVD MPB 2010-2013 (cor)
Raadsvoorstel
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Bijlagen:
MPB 2010-2013 totaal
CDA wijzigingsvoorstellen Begroting MPB 2010-2013 cor.
wijzigingsvoorstellen DGG MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen DPM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen fractie Maasakkers MPB 2010-2013 _c…
wijzigingsvoorstellen OPGM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen PvdAGL MPB 2010-2013
Wijzigingsvoorstellen VVD MPB 2010-2013 (cor)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous