Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 2 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 02-11-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 2 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 02-11-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Politiek debat over de begroting
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
spreekrecht burgers
Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Toelichting Er zijn door 7 fracties (DGG, PvdA/GL, CDA, DPM, VVD, OPGM en Fractie Maasakkers) wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Bijlagen:
MPB 2010-2013 totaal
CDA wijzigingsvoorstellen Begroting MPB 2010-2013 cor.
wijzigingsvoorstellen DGG MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen DPM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen fractie Maasakkers MPB 2010-2013 _c…
wijzigingsvoorstellen OPGM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen PvdAGL MPB 2010-2013
Wijzigingsvoorstellen VVD MPB 2010-2013 (cor)
Raadsvoorstel
Meerjarenprogrammabegroting 2010-2013
Bijlagen:
MPB 2010-2013 totaal
CDA wijzigingsvoorstellen Begroting MPB 2010-2013 cor.
wijzigingsvoorstellen DGG MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen DPM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen fractie Maasakkers MPB 2010-2013 _c…
wijzigingsvoorstellen OPGM MPB 2010-2013
wijzigingsvoorstellen PvdAGL MPB 2010-2013
Wijzigingsvoorstellen VVD MPB 2010-2013 (cor)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous