Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 2 maart 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 02-03-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 2 maart 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 02-03-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Concept-Agenda Raadsplein 2 maart 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking
open space over problematiek en subsidiering van de verenigingen TSGV en OCBV
Bijlagen:
Presentatie TSCV en OCBV
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26l
informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Raadsronde 4: Voortgezette behandeling
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Diftar Hoogbouw
Bijlagen:
MvT RV GM2008.1244 diftar hoogbouw
Raadsronde 5: Bespreking
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Fracties wisselen van gedachten over speerpunten sociale structuur, aan de hand van de punten genoemd in de notitie Sociale Structuur van Geldrop-Mierlo 2008 (RV GM2008.1071 vastgesteld op 24 november 2008)
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Toekomst Stichting Volksuniversiteit Geldrop
Bijlagen:
RV GM 2009.0070 Toekomst Stichting Volksuniversiteit Geldrop
RV GM 2009.0070 bijlage 1 punten van overeenstemming voor de periode 2009 2013
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Leidraad repressieve basisbrandweerzorg
Bijlagen:
RV GM 2009.0069 leidraad repressieve brandweerzorg
RV GM 2009.0069 bijlage 1 leidraad repressieve brandweerzorg
presentatie leidraad repressieve basisbrandweerzorg raad
Raadsronde 7;Bespreking rapport rekenkamercommissie inzake grondbeleid
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 9 februari 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
BL RR 3 Rapport RC inzake grondbeleid
BL RR 4 Verordening en notitie inburgeren
BL RR 5 Samenwerking Sociale Zaken
BL RR 6 Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden
BL RR 7 Handhavingsprogramma
BL RR 8 Motie Breemerkamp
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 9 februari 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 2009 totaal
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsvoorstel GM2009.0082; 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
Bijlagen:
RV GM 2009.0082 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous