Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 2 maart 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 02-03-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 2 maart 2009 (19:30 - 23:00).

Datum: 02-03-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Concept-Agenda Raadsplein 2 maart 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking
open space over problematiek en subsidiering van de verenigingen TSGV en OCBV
Bijlagen:
Presentatie TSCV en OCBV
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26l
informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Raadsronde 4: Voortgezette behandeling
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Diftar Hoogbouw
Bijlagen:
MvT RV GM2008.1244 diftar hoogbouw
Raadsronde 5: Bespreking
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Fracties wisselen van gedachten over speerpunten sociale structuur, aan de hand van de punten genoemd in de notitie Sociale Structuur van Geldrop-Mierlo 2008 (RV GM2008.1071 vastgesteld op 24 november 2008)
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Toekomst Stichting Volksuniversiteit Geldrop
Bijlagen:
RV GM 2009.0070 Toekomst Stichting Volksuniversiteit Geldrop
RV GM 2009.0070 bijlage 1 punten van overeenstemming voor de periode 2009 2013
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Leidraad repressieve basisbrandweerzorg
Bijlagen:
RV GM 2009.0069 leidraad repressieve brandweerzorg
RV GM 2009.0069 bijlage 1 leidraad repressieve brandweerzorg
presentatie leidraad repressieve basisbrandweerzorg raad
Raadsronde 7;Bespreking rapport rekenkamercommissie inzake grondbeleid
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 9 februari 2009
Bijlagen:
BL RR 2 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
BL RR 3 Rapport RC inzake grondbeleid
BL RR 4 Verordening en notitie inburgeren
BL RR 5 Samenwerking Sociale Zaken
BL RR 6 Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden
BL RR 7 Handhavingsprogramma
BL RR 8 Motie Breemerkamp
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 9 februari 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 2009 totaal
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsvoorstel GM2009.0082; 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
Bijlagen:
RV GM 2009.0082 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous