Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 oktober 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-10-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 oktober 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-10-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
definitieve agenda 19 oktober 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Locatie Brede School Luchen fase 1
Bijlagen:
RV GM 2009.0714 Locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage I locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage II locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage III locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 bijlage IV locatie brede school Luchen fase 1
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens
Bijlagen:
RV GM 2009.0709 Invoering gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
Voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bestrijding van wortelonkruiden
Bijlagen:
RV GM2009.0496 bestrijding van wortelonkruiden
RV GM2009.0496 bestrijden wortelonkruiden bijlagen
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Bespreking Planontwikkeling Middengebied en mogelijke aanwijzing tot Rijksbufferzone
wordt aan de hand van een presentatie toegelicht
Bijlagen:
RI GM 2009.0705 stand van zaken planontwikkeling Middengebied en mogelijke aanwijzing tot Rijksbufferzone.
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 28 september 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Speerpunten politie totaal
BL RR 3 bespreking beleid duurzaam veilig
BL RR 4 Rapport RC
BL RR 5 Actualisatie en deregulering van het welstandstoez…
BL RR 6 280909 evaluatie 2e fase Geldropseweg
BL RR 7 Ruimtelijk programma Brainport
BL RR 8 280909 Verordening Cliëntenparticipatie
BL RR 9 Evaluatie RC
BL RR 10 verzoek stg. Kinderboerderij Geldrop
BL RR Plenair Presentatie MPB totaal
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 28 september 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2009

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous