Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 oktober 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-10-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 oktober 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-10-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
definitieve agenda 19 oktober 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Locatie Brede School Luchen fase 1
Bijlagen:
RV GM 2009.0714 Locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage I locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage II locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage III locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 bijlage IV locatie brede school Luchen fase 1
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens
Bijlagen:
RV GM 2009.0709 Invoering gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal bij huishoudens
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Speerpunten 2010 politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen
Voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bestrijding van wortelonkruiden
Bijlagen:
RV GM2009.0496 bestrijding van wortelonkruiden
RV GM2009.0496 bestrijden wortelonkruiden bijlagen
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Bespreking Planontwikkeling Middengebied en mogelijke aanwijzing tot Rijksbufferzone
wordt aan de hand van een presentatie toegelicht
Bijlagen:
RI GM 2009.0705 stand van zaken planontwikkeling Middengebied en mogelijke aanwijzing tot Rijksbufferzone.
Raadsronde 7:
20:30 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.27
Informatieverstrekking door de burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente in diverse overleggen
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 28 september 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Speerpunten politie totaal
BL RR 3 bespreking beleid duurzaam veilig
BL RR 4 Rapport RC
BL RR 5 Actualisatie en deregulering van het welstandstoez…
BL RR 6 280909 evaluatie 2e fase Geldropseweg
BL RR 7 Ruimtelijk programma Brainport
BL RR 8 280909 Verordening Cliëntenparticipatie
BL RR 9 Evaluatie RC
BL RR 10 verzoek stg. Kinderboerderij Geldrop
BL RR Plenair Presentatie MPB totaal
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 28 september 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2009

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous