Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 mei 2014

Datum: 19-05-2014 Tijd: 18:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 mei 2014

Datum: 19-05-2014
Tijd: 18:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

18.00 - 18.25 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Begroting Dienst Dommelvallei (GM2014.0224)
18:00 - 18:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel
RV GM2014.0224 Begroting 2015-2018 Dienst Dommelvallei
Bijlagen:
RV GM2014.0224 Begroting 2015-2018 Dienst Dommelvallei totaal
2 Raadsronde 2: Vaststellen plan tot definitieve herinrichting van het openbaar gebied in het Centrum van Mierlo (GM2014.0201)
18:30 - 19:25 uur
Voorstel wordt met een presentatie kort toegelicht. Rabozaal.
Voorstel: raadsvoorstel
RV GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied
Bijlagen:
RV GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied totaal
3 Raadsronde 3: Woonvisie Geldrop-Mierlo (GM2014.0187)
18:30 - 19:25 uur
Voorstel wordt met een presentatie kort toegelicht. Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RV GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal
4 Pauze
19:25 - 20:00 uur

5 Plenaire vergadering
20:00 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Instelling commissie onderzoek geloofsbrieven
5.3 Invulling vacature L. Sjouw
190514 RB GM2014.0264A Toelating lid van de gemeenteraad
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0264A Toelating lid van de gemeenteraad
5.3.1 Onderzoek geloofsbrieven
5.3.2 Installatie
5.4 Vragenhalfuur college
5.5 Vaststellen agenda
5.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 27 maart 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2014
5.7 Vaststellen verslagen raadsrondes 14 april 2014
Vaststellen verslagen raadsrondes 14 april 2014
Bijlagen:
BL RR1 beleidsregel gemeentelijke monumenten
BL RR2 bestemmings- en exploitatieplan Luchen totaal
Vragenhalfuur burger-raad
5.8 Vaststellen verslag raadsvergadering 14 april 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 14 april 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 14 april 2014 totaal
5.8 Hamerstukken
5.8.1 Begroting 2015 SRE (GM2014.0210)
Voorstel: raadsvoorstel
RV GM2014.0210 Ontwerp programmabegroting SRE 2015
Bijlagen:
RV GM2014.0210 Ontwerp programmabegroting SRE 2015 totaal
Raadsbesluit Ontwerp programmabegroting 2015 SRE
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0210 Ontwerp programmabegroting 2015 SRE
5.8.2 Begroting Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) (GM2014.0190)
Voorstel: raadsvoorstel
RV GM2014.0190 Ontwerpbegroting 2015 ODZOB
Bijlagen:
RV GM2014.0190 Ontwerpbegroting 2015 ODZOB totaal
RB GM2014.0190 Ontwerpbegroting ODZOB 2015 en meerjarenraming 2016-201
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0190 Ontwerpbegroting ODZOB 2015 en meerjarenraming 2016-2018
5.9 Vaststellen raadsbesluiten
raadsbesluiten 19 mei 2014
Bijlagen:
190514 RB GM2013.0627 en GM2013.0683 Bestemmingsplan en exploitatieplan Luchen Weteringpark
190514 RB GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
190514 RB GM2014.0157(A) Beleidsregel 'Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014'
5.10 Coalitieprogramma
Coalitieprogramma 2014-2018 Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
Coalitieprogramma 2014-2018 Geldrop-Mierlo
Voorstel: vast te stellen als raadsprogramma (GM2014.0243)
Bijlagen:
RB GM2014.0243 Vaststellen Coalitieprogramma
190514 RB GM2010.0243 Coalitieprogramma 2014-2018
Bijlagen:
190514 RB GM2010.0243 Coalitieprogramma 2014-2018
5.11 Benoeming wethouders (GM2014.0238)
5.11.1 Vaststellen formatie en aantal wethouders
RB GM2014.0238A Omvang formatie en aantal wethouders
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0238A Vaststellen formatie en aantal wethouders
5.11.2 Onderzoek geloofsbrieven
5.11.3 Invulling vacatures wethouders
5.11.4 Installatie wethouders
5.12 Invulling vacatures raad
190514 RB GM2014.0264B Toelating leden van de gemeenteraad
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0264B Toelating leden van de gemeenteraad
5.12.1 Onderzoek geloofsbrieven
5.12.2 Installatie
5.13 Benoemingen
5.13.1 Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad (GM2014.0242A)
RB GM2014.0242A plv voorzitter raad
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0242A Plaatsvervangend voorzitter raad
5.13.2 Benoeming leden Agendacommissie (GM2014.0242B)
RB GM2014.0242B Benoeming leden agendacommissie
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0242B Benoeming leden agendacommissie
5.13.3 Benoeming leden Auditcommissie (2014.0239)
RV GM2014.0239 Auditcommissie
Bijlagen:
RV GM2014.0239 Auditcommissie
RB GM2014.0239 Leden Auditcommissie
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0239 Leden Auditcommissie
5.13.4 Vertegenwoordiging in het kader van gemeenschappelijke regelingen
RB GM2014.0263 Vertegenwoordiging gemeenschappelijke regelingen
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0263 Vertegenwoordiging in het kader van gemeenschappelijke regelingen
5.13.5 Benoeming Werkgeverscommissie (GM2014.0240)
RV GM2014.0240 Benoeming werkgeverscommissie
Bijlagen:
RV GM2014.0240 Benoeming werkgeverscommissie
RB GM2014.0240 Werkgeverscommissie
Bijlagen:
190514 RB GM2014.0240 Werkgeverscommissie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous