Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 mei 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-05-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 mei 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-05-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 19 mei
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Nota uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (RV GM2008.1230)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Raadsvoorstel GM2008.0668)
Bijlagen:
RV GM2008.0668 Verordening voorz
RV GM2008.0668 bijlage 1 Wmo verordening 2008
RV GM2008.0668 bijlage 2 Advies van de Wmoraad
RV GM2008.0668 bijlage 3 nota van inspraak Wmo raad
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2008.0703)
Bijlagen:
RV GM2008.0703 Leerlingenvervoer
RV GM 2008.0703 bijlage 1.1 Verordening
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Herziening gemeentelijk subsidiebeleid (raadsvoorstel GM2008.0751)
Bijlagen:
RV GM2008.0751 Herziening subsidiebeleid
RV GM2008.0751 bijlage 1
RV GM2008.0751 bijlage 2
RV GM2008.0751 bijlage 3
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Presentatie woningbouwplan De Doelen
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Herinrichting Geldropseweg (3e en 4e fase) (raadsvoorstel GM2008.0622)
Bijlagen:
RV GM2008.0622 herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase raadsvoorstel
RV GM2008.0622 bijlage 2 variant 1
RV GM2008.0622 bijlage 2 variant 2
RV GM2008.0622 bijlage 4
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Samenwerking Sociale Zaken Werkplein regio Helmond (raadsvoorstel GM2008.0680)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2008.0680 Samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2008.0680 bijlage BMC
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken (raadsvoorstel GM2008.0750)
Bijlagen:
RV GM2008.0750 (Het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken) raadsvoorstel
RV GM2008.0750 bijlage 1.0
RV GM2008.0750 bijlage 2.0
RV GM2008.0750 bijlage 3.0
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 21 april 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 BP Buitengebied.2008
BL RR 3 Huurprijsberekeningsmethodiek
BL RR 4 Toekomst brandweerkazerne Mierlo
BL RR 5 Samenwerking SZ
BL RR 6 Deelnemen Streekrekening
BL RR 7 Horeca en evenementenbeleid
BL RR 8 Notitie VVD plan Stationsgebied1
BL RR 9 Evaluatie Raadsplein
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 21 april 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2008
Hamerstukken
i Begroting 2009 SRE (raadsvoorstel GM2008.0755)
Bijlagen:
RV GM2008.0755 begroting SRE 2009 raadsvoorstel
RB GM2008.0755 Begroting 2009 SRE
ii Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0600)
Bijlagen:
RV GM2008.0600 Bomenbeheerplan
RB GM2008.0600 Bomenbeheerplan versie maart 2008
Raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i Deelnemen aan de Streekrekening van Streekplatform De Peel (GM2008.0590)
Bijlagen:
RB GM2008.0590A Deelnemen aan Streekrekening van Streekplatform De Peel
ii Uitwerking Strategische visie
Bijlagen:
BL RR 10 Uitwerking Strategische Visie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous