Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 mei 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-05-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 mei 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-05-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 19 mei
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Nota uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (RV GM2008.1230)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Raadsvoorstel GM2008.0668)
Bijlagen:
RV GM2008.0668 Verordening voorz
RV GM2008.0668 bijlage 1 Wmo verordening 2008
RV GM2008.0668 bijlage 2 Advies van de Wmoraad
RV GM2008.0668 bijlage 3 nota van inspraak Wmo raad
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.26
Leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2008.0703)
Bijlagen:
RV GM2008.0703 Leerlingenvervoer
RV GM 2008.0703 bijlage 1.1 Verordening
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Herziening gemeentelijk subsidiebeleid (raadsvoorstel GM2008.0751)
Bijlagen:
RV GM2008.0751 Herziening subsidiebeleid
RV GM2008.0751 bijlage 1
RV GM2008.0751 bijlage 2
RV GM2008.0751 bijlage 3
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Presentatie woningbouwplan De Doelen
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Herinrichting Geldropseweg (3e en 4e fase) (raadsvoorstel GM2008.0622)
Bijlagen:
RV GM2008.0622 herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase raadsvoorstel
RV GM2008.0622 bijlage 2 variant 1
RV GM2008.0622 bijlage 2 variant 2
RV GM2008.0622 bijlage 4
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Samenwerking Sociale Zaken Werkplein regio Helmond (raadsvoorstel GM2008.0680)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2008.0680 Samenwerking Werkplein Regio Helmond
RV GM2008.0680 bijlage BMC
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsronde 10
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken (raadsvoorstel GM2008.0750)
Bijlagen:
RV GM2008.0750 (Het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken) raadsvoorstel
RV GM2008.0750 bijlage 1.0
RV GM2008.0750 bijlage 2.0
RV GM2008.0750 bijlage 3.0
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 21 april 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 BP Buitengebied.2008
BL RR 3 Huurprijsberekeningsmethodiek
BL RR 4 Toekomst brandweerkazerne Mierlo
BL RR 5 Samenwerking SZ
BL RR 6 Deelnemen Streekrekening
BL RR 7 Horeca en evenementenbeleid
BL RR 8 Notitie VVD plan Stationsgebied1
BL RR 9 Evaluatie Raadsplein
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 21 april 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2008
Hamerstukken
i Begroting 2009 SRE (raadsvoorstel GM2008.0755)
Bijlagen:
RV GM2008.0755 begroting SRE 2009 raadsvoorstel
RB GM2008.0755 Begroting 2009 SRE
ii Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0600)
Bijlagen:
RV GM2008.0600 Bomenbeheerplan
RB GM2008.0600 Bomenbeheerplan versie maart 2008
Raadsbesluiten uit vorig raadsplein
i Deelnemen aan de Streekrekening van Streekplatform De Peel (GM2008.0590)
Bijlagen:
RB GM2008.0590A Deelnemen aan Streekrekening van Streekplatform De Peel
ii Uitwerking Strategische visie
Bijlagen:
BL RR 10 Uitwerking Strategische Visie

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous