Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 januari 2015

Datum: 19-01-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 januari 2015

Datum: 19-01-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Plenaire vergadering
19:30 - 20:30 uur

Rabozaal


1.1 Opening en mededelingen
1.2 Procedure benoeming nieuwe burgemeester
190115 RB GM2014.0662 Procedure benoeming nieuwe burgemeester
Bijlagen:
190115 RB GM2014.0662 Procedure benoeming nieuwe burgemeester
RV GM2014.0662 Procedure benoeming nieuwe burgemeester(totaal)
De vergadering wordt geschorst
2 Raadsronde 1: Gesprek met gebruikers over verzelfstandiging Hofdael
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Bespreking
3 Raadsronde 2: Tussentijdse rapportages
21:00 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0664.
RV GM2014.0664 Tussentijdse rapportages (totaal) (pdf)
Bijlagen:
RV GM2014.0664 Tussentijdse rapportages (totaal)
Pauze
21:25 - 21:45 uur

Plenaire vergadering (vervolg)
21:45 uur
Rabozaal
1.3 Vragenhalfuur college
1.4 Vaststellen agenda
1.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 15 december 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 15 december 2014
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie buurtsportcoaches (totaal)
BL RR2 Informatiebeleidsplan Dommelvallei (totaal)
BL RR3 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen en MvT (totaal)
BL RR4 GR MRE 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 MRE
1.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 15 december 2014
Verslag raadsvergadering 15 december 2014 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 15 december 2014 (totaal)
1.7 Hamerstukken
RV GM2014.0532 leges huwelijken en partnerschapregistraties 2015 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0532 leges huwelijken en partnerschapregistraties 2015 totaal
190115 RB GM2014.0532 Verhoging leges huwelijken en partnerregistraties
Bijlagen:
190115 RB GM2014.0532 Verhoging leges huwelijken en partnerregistraties
1.8 Vaststellen raadsbesluiten
Concept raadsbesluiten 19 januari 2015
Bijlagen:
190115 RB GM2014.0331 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen
190115 RB GM2014.0587 Probleem- en risicoanalyse handhaving
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous