Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 januari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-01-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 januari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-01-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 19 januari 2008 _def_
Agenda raadsplein 19-01-2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Structuurvisie
Het voorstel wordt aan de hand van presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM 2008.1387 Concept structuurvisie G-M raadsvoorstel
Structuurvisie Gemeente Geldrop, concept raad
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale Zaken
Bijlagen:
RV GM2008.1319 Samenwerking SZ Werkplein Regio Helmond raadsvoorstel
bijlagen RV GM2008.1319 1 tm 5
bijlagen RV GM2008.1319 6 tm 10
OR brief Koers SoZa2.2
RI GM2009.0003 Advies CPM samenwerking SZ
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Waterprogramma KaderRichtlijn Water
Bijlagen:
RV GM 2008.1205 Waterprogramma KRW
RV GM 2008.1205 Notitie (incl bijlagen)
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bestemmingsplan Wolfsven
Bijlagen:
RV GM2008.1361 Gewijzigde vaststelling BP Bospark t Wolfsven
RV GM2008.1361 BP Bospark t Wolfsven bijlage 4
MvT bij RV GM2008.1361 b.p bospark 't Wolfsven
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Bijlagen:
RV GM2008.1296 Wijziging maatschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost
RV GM2008.1296 bijlagen totaal
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009
Bijlagen:
RI GM2009.0017 Systeemwijziging diftar hoogbouw raadsinformatiebrief
RB GM2008
RB GM2008.1244 Verordening reinigingsheffingen 2009
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Evaluatie Wsw
Bijlagen:
RV GM2008.1316 Evaluatie Wsw raadsvoorstel def
RV GM2008.1316 Evaluatie Wsw bijlage 1
Raadsronde 9:
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening inburgering 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1330 Verordening Inburgering 2009 def raadsvoostel
RV GM2008.1330 Verordening inburgering 2009 bijlage 1
RV GM2008.1333 Notitie Inburgeren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo bijlage 1
RV GM2008.1333 Notitie Inburgeren binnen de gemeente Geldrop Mierlo
Raadsronde 10
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
Bijlagen:
RV GM2008.1371 Herin. Geldropseweg (3e en 4e fase)
bijlagen RV GM2008.1371
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Bijlagen:
RV GM 2008.1364 prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 15 december 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Brede School Luchen
BL RR 3 Gemeente geeft antwoord
BL RR 4 Woningbouwprogramma 2005-2010
BL RR 5 Grondprijzen 2009
BL RR 6 Diftar hoogbouw1
BL RR 7 Subsidiebeleid vs2
BL RR 8 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties
BL RR 9 Speerpunten 2009 politie
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 15 december 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2008
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Vertegenwoordiging in regioraad SRE
Bijlagen:
RV GM2008.1414 vertegenwoordiging SRE (bijlagen)
Stemmen in willekeurig stemlokaal
Bijlagen:
RV GM2008.1388 Stemmen in een willekeurig stemlokaal raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous