Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 januari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-01-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 januari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 19-01-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 19 januari 2008 _def_
Agenda raadsplein 19-01-2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Structuurvisie
Het voorstel wordt aan de hand van presentatie toegelicht
Bijlagen:
RV GM 2008.1387 Concept structuurvisie G-M raadsvoorstel
Structuurvisie Gemeente Geldrop, concept raad
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale Zaken
Bijlagen:
RV GM2008.1319 Samenwerking SZ Werkplein Regio Helmond raadsvoorstel
bijlagen RV GM2008.1319 1 tm 5
bijlagen RV GM2008.1319 6 tm 10
OR brief Koers SoZa2.2
RI GM2009.0003 Advies CPM samenwerking SZ
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Waterprogramma KaderRichtlijn Water
Bijlagen:
RV GM 2008.1205 Waterprogramma KRW
RV GM 2008.1205 Notitie (incl bijlagen)
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bestemmingsplan Wolfsven
Bijlagen:
RV GM2008.1361 Gewijzigde vaststelling BP Bospark t Wolfsven
RV GM2008.1361 BP Bospark t Wolfsven bijlage 4
MvT bij RV GM2008.1361 b.p bospark 't Wolfsven
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
Bijlagen:
RV GM2008.1296 Wijziging maatschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost
RV GM2008.1296 bijlagen totaal
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009
Bijlagen:
RI GM2009.0017 Systeemwijziging diftar hoogbouw raadsinformatiebrief
RB GM2008
RB GM2008.1244 Verordening reinigingsheffingen 2009
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Evaluatie Wsw
Bijlagen:
RV GM2008.1316 Evaluatie Wsw raadsvoorstel def
RV GM2008.1316 Evaluatie Wsw bijlage 1
Raadsronde 9:
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening inburgering 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1330 Verordening Inburgering 2009 def raadsvoostel
RV GM2008.1330 Verordening inburgering 2009 bijlage 1
RV GM2008.1333 Notitie Inburgeren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo bijlage 1
RV GM2008.1333 Notitie Inburgeren binnen de gemeente Geldrop Mierlo
Raadsronde 10
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
Bijlagen:
RV GM2008.1371 Herin. Geldropseweg (3e en 4e fase)
bijlagen RV GM2008.1371
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Bijlagen:
RV GM 2008.1364 prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 15 december 2008
Bijlagen:
BL RR 2 Brede School Luchen
BL RR 3 Gemeente geeft antwoord
BL RR 4 Woningbouwprogramma 2005-2010
BL RR 5 Grondprijzen 2009
BL RR 6 Diftar hoogbouw1
BL RR 7 Subsidiebeleid vs2
BL RR 8 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties
BL RR 9 Speerpunten 2009 politie
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 15 december 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2008
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Vertegenwoordiging in regioraad SRE
Bijlagen:
RV GM2008.1414 vertegenwoordiging SRE (bijlagen)
Stemmen in willekeurig stemlokaal
Bijlagen:
RV GM2008.1388 Stemmen in een willekeurig stemlokaal raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous