Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 19 april 2010

Datum: 19-04-2010 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 19 april 2010

Datum: 19-04-2010
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsrondes 29 maart 2010
Bijlagen:
2010-04-19 4 BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad 2
2010-04-19 4 BL RR 2 Verbetervoorstel hondenbeleid
2010-04-19 4 BL RR 3 Presentatie Leerlingenprognoses
Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 29 maart 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2010
Toelichting door Frans Stravers op de coalitiebesprekingen
Benoeming wethouders
Vaststellen formatie en aantal wethouders
Invulling vacatures wethouders
onderzoek geloofsbrieven
installatie wethouders
invulling vacatures raad
onderzoek geloofsbrieven
installatie
Coalitieprogramma
Bijlagen:
Coalitieprogramma 2010-2014 def.
benoemingen
benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad
benoeming leden auditcommissie
vertegenwoordiging in het kader van gemeenschappelijke regelingen
Voorstel tot wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Bijlagen:
RV GM2009.0926A Wijzigingen Verordening fractieondersteuning
Verbetervoorstel hondenbeleid (RV GM2010.0063)
Voortgezette behandeling
afscheid wethouder Jan van Zeeland
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous