Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 mei 2015

Datum: 18-05-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 mei 2015

Datum: 18-05-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Metropool Regio Eindhoven (MRE) programmabegroting 2016
19:30 - 19:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0197. Inwoners kunnen gebruik maken van hun spreekrecht

RV GM2015.0197 Programmabegroting MRE 2016 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0197 Programmabegroting MRE 2016 totaal
2 Raadsronde 2: Verordening leerlingenvervoer
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0195. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0195 Verordening Leerlingenvervoer
Bijlagen:
RV GM2015.0195 Verordening Leerlingenvervoer
3 Raadsronde 3: Presentatie wonen en werken en stand van zaken projecten Ruimte: o.a. Josephinehof
20:00 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Informatie, inwoners kunnen komen luisteren.

4 Raadsronde 4: Ontwerpbegroting 2016-2019 inclusief wijzigingen Dienst Dommelvallei
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0204. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0204 ontwerpbegroting 2016-2019 incl. 1e begrotingswijziging 2016 en 2e begrotingswijziging 2015 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0204 ontwerpbegroting 2016-2019 incl. 1e begrotingswijziging 2016 en 2e begrotingswijziging 2015 totaal
5 Raadsronde 5: Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015-2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
20:30 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0198. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

RV GM2015.0198 Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015 2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0198 Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015 2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost totaal
6 Pauze
20:55 - 21:15 uur

7 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 13 april 2015
Besluitenlijsten raadsrondes 13 april 2015
Bijlagen:
BL RR1 Parkeren in het centrum
BL RR2 werkwijze CMD en Plus-team
BL RR3 Wet tegenprestatie totaal
BL RR4 Werkwijze raad
7.5 Vaststellen verslagen raadsrondes 20 april 2015
besluitenlijsten raadsrondes 20 april 2015
Bijlagen:
BL RR2 Veerkrachtig bestuur Brabant_2
BL RR3 Presentatie plan Jonkvrouw (totaal)
BL RR4 Bespreking LHBT-beleid
BL RR5 Sluitingstijden para-commerciële rechtspersonen (totaal)
BL RR6 Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 ODZOB
BL RR1 Buurtbus en Openbaar Vervoer totaal
7.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 20 april 2015
Verslag raadsvergadering 20 april 2015
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 20 april 2015
7.7 Hamerstukken
RV GM2015.0199 Zienswijze op volledig onderbrengen van de Regionale Ambulance bij de GGD Brabant Zuidoost totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0199 Zienswijze op volledig onderbrengen van de Regionale Ambulance bij de GGD Brabant Zuidoost totaal
18052015 RB GM2015.0199 Zienswijze op volledig onderbrengen van de Regionale Ambulance Voorziening bij de GGD Brabant Zuidoost
Bijlagen:
18052015 RB GM2015.0199 Zienswijze op volledig onderbrengen van de Regionale Ambulance Voorziening bij de GGD Brabant Zuidoost
RV GM2015.0196 Zienswijze concept programmabegroting GGD BZO 2016 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0196 Zienswijze concept programmabegroting GGD BZO 2016 totaal
18052015 RB GM2015.0196 Zienswijze Concept Programmabegroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 GGD BZO, de jaarrekening 2014 en kadernota 2016
Bijlagen:
18052015 RB GM2015.0196 Zienswijze Concept Programmabegroting 2016, 1e begrotingswijziging 2015 GGD BZO, de jaarrekening 2014 en kadernota 2016
Raadsvoorstel begroting Cure 2016 totaal
Bijlagen:
Raadsvoorstel begroting Cure 2016 totaal
18052015 RB GM2015 Begroting 2016 Cure
Bijlagen:
18052015 RB GM2015 Begroting 2016 Cure
7.8 Vaststellen raadsbesluiten
18052015 RB GM2015.0144 Veerkrachtig bestuur Brabant
Bijlagen:
18052015 RB GM2015.0144 Veerkrachtig bestuur Brabant
18052015 RB GM2015.0170 Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst ZOB
Bijlagen:
18052015 RB GM2015.0170 Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst ZOB
7.9 Moties vreemd aan de orde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous