Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 februari 2013

Datum: 18-02-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 februari 2013

Datum: 18-02-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Raadsronde 1: De burgemeester praat de raad bij over regionale samenwerking e.d.
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
Raadsronde 2: Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) (agendaverzoek PvdA/GL)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking
Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop
Bijlagen:
RR2 Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop

Raadsronde 3: Discussienota bereikbaarheidsvisie (ontsluitingsvisie)
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43, het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht.
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0042
Discussienota bereikbaarheidsvisie _ontsluitingsvisie
Bijlagen:
RR3 RV GM2013.0042 discussienota bereikbaarheidsvisie _ontsluitingsvisie_
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuurtje college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 21 januari 2013
concept-besluitenlijsten 21 januari 2013
Bijlagen:
PLd BL RR1 Bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio
PLd BL RR2 Huisvuil Hoogbouw
PLd BL RR3 Digitalisering raadswerk
PLd BL RR4 Kansen voor Kaderstellling
PLd Vragenhalfuur burger-raad totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 21 januari 2013
concept-verslag 21 januari 2013
Bijlagen:
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2013 totaal
Vaststellen raadsbesluiten 21 januari 2013
Vastgestelde raadsbesluiten 21 januari 2013
Bijlagen:
130218 RB GM2012.0650 Bezuinigingsvoorstellen veiligheidsregio Brabant Zuidoost
130218 RB GM2012.0685 Digitalisering Raadswerk

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous