Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 februari 2013

Datum: 18-02-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 februari 2013

Datum: 18-02-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Raadsronde 1: De burgemeester praat de raad bij over regionale samenwerking e.d.
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
Raadsronde 2: Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (TMSG) (agendaverzoek PvdA/GL)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking
Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop
Bijlagen:
RR2 Verzoek maatschappelijke organisatie Turkse Multiculturele Stichting Geldrop

Raadsronde 3: Discussienota bereikbaarheidsvisie (ontsluitingsvisie)
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43, het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht.
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0042
Discussienota bereikbaarheidsvisie _ontsluitingsvisie
Bijlagen:
RR3 RV GM2013.0042 discussienota bereikbaarheidsvisie _ontsluitingsvisie_
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vragenhalfuurtje college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 21 januari 2013
concept-besluitenlijsten 21 januari 2013
Bijlagen:
PLd BL RR1 Bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio
PLd BL RR2 Huisvuil Hoogbouw
PLd BL RR3 Digitalisering raadswerk
PLd BL RR4 Kansen voor Kaderstellling
PLd Vragenhalfuur burger-raad totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 21 januari 2013
concept-verslag 21 januari 2013
Bijlagen:
PLe Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2013 totaal
Vaststellen raadsbesluiten 21 januari 2013
Vastgestelde raadsbesluiten 21 januari 2013
Bijlagen:
130218 RB GM2012.0650 Bezuinigingsvoorstellen veiligheidsregio Brabant Zuidoost
130218 RB GM2012.0685 Digitalisering Raadswerk

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous