Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 augustus 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 18-08-2008 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 augustus 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 18-08-2008
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 18-08-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 18 augustus 2008 _def_
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
er hebben zich geen vraagstellers aangemeld
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Volksfeesten e.d. extern organiseren (raadsvoorstel GM2008.0866)
Bijlagen:
RV GM2008.0866 bijlage 1 totaal discusienota Herontwerp 9 Volksfeesten
RV GM2008.0866 herontwerpvoorstel 9. Volksfeesten
Raadsronde 3:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Aanvullend voorstel voor intrekking van plannen voor verplaatsing van tennisbanen (raadsvoorstel GM2008.0856)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 30 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Volksuniversiteit incl vraag
BL RR 2 Vragenhalfuur burger-raad incl vragen pdf
BL RR 3 Delegeren bevoegdheden WRO
BL RR 4 Verplaatsing tennisbanen incl inspreek
BL RR 5 Milieujaarverslag 2007
BL RR 6 Inspraakverordening
BL RR 7 CURE
BL RR 8 Deregulering van gemeentelijke producten
BL RR 9 Huurprijsberekeningsmethodiek _accommodatiebeleid_…
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 30 juni 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering incl moties 30 juni 2008
Vaststellen vergaderschema 2009
Bijlagen:
Vergaderschema 2009
Motie DGG in het kader van de Nota Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
Motie kaders bestemmingsplan buitengebied
Verslag heisessie evaluatie raadsplein (GM2008.1004)
Bijlagen:
RV GM2008.1004 Heisessie evaluatie Raadsplein
Memo Jan van Burk
Raadsvoorstellen rechtstreeks in besluitvorming (hamerstukken)
i Bestuursvorm PlatOO (GM2008.0815)
Bijlagen:
RV GM2008.0815 Bestuurlijke omzetting PlatOO
RV GM2008.0815 bijlage 4 PlatOO
ii Herontwerpvoorstel verbetering productenboek (GM2008.969)
Bijlagen:
RV GM2008.0924 herontwerpvoorstel productenboek bijlage 1.0
RV GM2008.0924 herontwerpvoorstel verbetering productenboek raadsvoorstel
iii Procedure behandeling Meerjaren Programmabegroting 2009-2012 (GM2008.0969)
Bijlagen:
RV GM2008.0969 behandeling MPB 2009-2012
iv Opknappen werkruimte Gered Gereedschap (GM2008.0856)
Bijlagen:
0968 RV GM2008.0968 opknappen oude werkplaats Tournooiveld 10 raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous