Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 augustus 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 18-08-2008 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 augustus 2008 (19:00 - 23:00)

Datum: 18-08-2008
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 18-08-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 18 augustus 2008 _def_
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
er hebben zich geen vraagstellers aangemeld
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Volksfeesten e.d. extern organiseren (raadsvoorstel GM2008.0866)
Bijlagen:
RV GM2008.0866 bijlage 1 totaal discusienota Herontwerp 9 Volksfeesten
RV GM2008.0866 herontwerpvoorstel 9. Volksfeesten
Raadsronde 3:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Aanvullend voorstel voor intrekking van plannen voor verplaatsing van tennisbanen (raadsvoorstel GM2008.0856)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 30 juni 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Volksuniversiteit incl vraag
BL RR 2 Vragenhalfuur burger-raad incl vragen pdf
BL RR 3 Delegeren bevoegdheden WRO
BL RR 4 Verplaatsing tennisbanen incl inspreek
BL RR 5 Milieujaarverslag 2007
BL RR 6 Inspraakverordening
BL RR 7 CURE
BL RR 8 Deregulering van gemeentelijke producten
BL RR 9 Huurprijsberekeningsmethodiek _accommodatiebeleid_…
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 30 juni 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering incl moties 30 juni 2008
Vaststellen vergaderschema 2009
Bijlagen:
Vergaderschema 2009
Motie DGG in het kader van de Nota Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
Motie kaders bestemmingsplan buitengebied
Verslag heisessie evaluatie raadsplein (GM2008.1004)
Bijlagen:
RV GM2008.1004 Heisessie evaluatie Raadsplein
Memo Jan van Burk
Raadsvoorstellen rechtstreeks in besluitvorming (hamerstukken)
i Bestuursvorm PlatOO (GM2008.0815)
Bijlagen:
RV GM2008.0815 Bestuurlijke omzetting PlatOO
RV GM2008.0815 bijlage 4 PlatOO
ii Herontwerpvoorstel verbetering productenboek (GM2008.969)
Bijlagen:
RV GM2008.0924 herontwerpvoorstel productenboek bijlage 1.0
RV GM2008.0924 herontwerpvoorstel verbetering productenboek raadsvoorstel
iii Procedure behandeling Meerjaren Programmabegroting 2009-2012 (GM2008.0969)
Bijlagen:
RV GM2008.0969 behandeling MPB 2009-2012
iv Opknappen werkruimte Gered Gereedschap (GM2008.0856)
Bijlagen:
0968 RV GM2008.0968 opknappen oude werkplaats Tournooiveld 10 raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous