Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 april 2016

Datum: 18-04-2016 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 april 2016

Datum: 18-04-2016
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Bespreking ingekomen brief van Detailhandel Nederland op verzoek van VVD en D66
19:00 - 19:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Adviesgesprek. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

Brief Detailhandel Nederland
2. Raadsronde 2: Plan "De Jonkvrouw"
19:30 - 19:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren.

3. Raadsronde 3: Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&C cyclus
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016.0130. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2016.0130 Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&C cyclus
4. Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur

theaterzaal


Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

a. Vervolg woningbouw Hekelstraat
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016.0129, deze wordt met een korte presentatie toegelicht.

b. Perceel aan Ellenaar en woning Hekelstraat 24
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016.0133

RV GM2016.0129 vervolg woningbouw hekelstraat
RV GM2016.0133 Perceel Ellenaar en woning Hekelstraat 24
Inspreekreactie de heer Van de Ven
Inspreekreactie de heer P. van de Riet
5. Raadsronde 5: Stimuleringsmaatregel "Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo"
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016.0081. Voortgezette behandeling, inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.**

RV GM2016.0081 Stimuleringsmaatregel Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo
6. Raadsronde 6: Woningbouwproject "De Weverij"
21:00 - 21:25 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren.

7. Raadsronde 7: Inputbijeenkomst programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied
21:30 - 22:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Adviesgesprek. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Verslag van de regionale raadsledenbijeenkomst van 17 februari
Getekend BSGE convenant
Raadsinformatiebrief werkgroep werken 28 januari 2016 incl bijlage
8. Plenaire vergadering
In verband met het ontbreken van stukken voor een plenaire behandeling en besluitvorming, vervalt de plenaire vergadering.
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous