Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 18 april 2011

Datum: 18-04-2011 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 18 april 2011

Datum: 18-04-2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00 uur - 19.25 uur in de Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Terugblik en vooruitblik door vertegenwoordigers van het Werkplein
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Presentatie
2 Raadsronde 2: Nota algemeen jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015
19:30 - 20:55 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0172. Voorstel wordt aan de hand van een presentatie kort toegel0
RV GM2011.0172 IK BEN DE TOEKOMST!Nota Algemeen Jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015.
Bijlagen:
RV GM2011.0172 IK BEN DE TOEKOMST!Nota Algemeen Jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015
RV GM2011.0172 Bijlagen 1 t/m 7
Bijlagen:
RV GM2011.0172 bijlage 1 IK BEN DE TOEKOMST!Nota Algemeen Jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015
RV GM2011.0172 bijlage 2 staat van de jeugd
RV GM2011.0172 bijlage 3 Samenvatting IK BEN DE TOEKOMST
RV GM2011.0172 bijlage 4 inspraakverslag
RV GM2011.0172 bijlage 5 inspraakreactie digitaal
RV GM2011.0172 bijlage 6 inspraakreactie post
RV GM2011.0172 bijlage 7 advies WMO-raad
3 Raadsronde 3: Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
20:30 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2010.0963, voortgezette behandeling
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs..
Bijlagen:
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal.
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
RV GM2010.0963 bijlage 1b..
Bijlagen:
RV GM2010.0963 bijlage 1b
4 Raadsronde 4: Integreren welstand- en monumentencommissie
21:00 - 21:25 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0213
RV GM 2011.0213 Integreren welstands- en monumentencommissie
Bijlagen:
RV GM 2011.0213 Integreren welstands- en monumentencommissie
RV GM2011.0213 Bijlagen 1.1 t/m 3.3
Bijlagen:
RV GM 2011.0213.bijlage 1.1 bouwverordening huidige tekst verordening
RV GM 2011.0213.bijlage 1.2 bouwverordening gewijzigde tekst
RV GM 2011.0213.bijlage 1.3 bouwverordening overzicht van wijzigingen verordening
RV GM 2011.0213.bijlage 1.4 bouwverordening huidige tekst bijlage 9
RV GM 2011.0213.bijlage 1.5 bouwverordening gewijzigde tekst bijlage 9
RV GM 2011.0213.bijlage 1.6 bouwverordening overzicht van wijzigingen bijlage 9
RV GM 2011.0213.bijlage 2.1 monumentenverordening huidige tekst
RV GM 2011.0213.bijlage 2.2 monumentenverordening gewijzigde tekst
RV GM 2011.0213.bijlage 2.3 monumentenverordening overzicht van wijzigingen
RV GM 2011.0213.bijlage 3.1 archeologieverordening huidige tekst
RV GM 2011.0213.bijlage 3.2 archeologieverordening gewijzigde tekst
RV GM 2011.0213.bijlage 3.3 archeologieverordening overzicht van wijzigingen
5 Raadsronde 5: Spoorboekje MPB 2012-2025
21:00 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0230
RV GM2011 0230 Spoorboekje MPB 2012-2015
Bijlagen:
RV GM2011 0230 Spoorboekje MPB 2012-2015
RV GM2011.0230 bijlage 1 Spoorboekje MPB 2012-2015A
Bijlagen:
RV GM2011.0230 bijlage 1 Spoorboekje MPB 2012-2015A
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 21 maart 2011
besluitenlijsten raadsrondes 21 maart 2011
Bijlagen:
BL RR1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo totaal
BL RR2 Bespreking RIB schade tijdens jaarwisseling
BL RR3 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan totaal
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 21 maart 2011
Besluitenlijst raadsvergadering 21 maart 2011 totaal
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 21 maart 2011 totaal
7.6 Motie PvdA/GL en SP inzake kernafval
7.7 Vaststellen raadsbesluiten
110418 RB GM2011.0126 Verordening leerlingenvervoer
Bijlagen:
110418 RB GM2011.0126 Verordening leerlingenvervoer
110418 RB GM2011.0126 MvT Verordening leerlingenvervoer
Bijlagen:
110418 RB GM2011.0126 MvT Verordening leerlingenvervoer
110418 RB GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
Bijlagen:
110418 RB GM2011.0067 Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
110418 RB GM2011.0067 MvT Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
Bijlagen:
110418 RB GM2011.0067 MvT Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
110418 RB GM2011.0067 memo wethouder Hoekman Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan
Bijlagen:
110418 RB GM2011.0067 memo wethouder Hoekman Recreatie en toerisme beleids- en marketingplan

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous