Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 17 januari 2011

Datum: 17-01-2011 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 17 januari 2011

Datum: 17-01-2011
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 17-01-2011
Bijlagen:
Agenda 17 januari 2011
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad. er hebben zich geen vragenstellers aangemeld.
Raadsronde 2: Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (raadsvoorstel GM2010.0938)
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (raadsvoorstel GM2010.0938)
Bijlagen:
RV GM2010.0938 Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (totaal)
Raadsronde 3: Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie (RI GM2010.0849)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie (RI GM2010.0849)
Bijlagen:
RI GM2010.0849 Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie
Raadsronde 4:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Reactie gemeente op het aanwijzigingsbesluit van de provincie op de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied
Bijlagen:
RV GM2010.0965 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
RV GM2010.0965 bijlage 1 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
Bijlagen:
RV GM2010.0965 bijlage 1 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 13 december 2010
Bijlagen:
BL RR1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR3 Presentatie en informatie Ergon en Atlant totaal
BL RR4 Evaluatie Cultuurbeleid
BL RR 2 Milieuprogramma 2011
Vaststellen verslag
vaststellen verslag raadsvergadering 13 december 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 13 december2010
werkwijze gemeenteraad(GM2010.0953)
Bijlagen:
RV GM2010.0953 Werkwijze raad
Notitie Raadsplein v2.3
RvO Raad versie 2.0 20 december 2010
RB GM2010.0953C Benoeming leden agendacommissie
RB GM2010.0953B Benoeming voorzitters
i Proces kerntakendiscussie; notitie: Geldrop-Mierlo, de kerntaken geordend
Bijlagen:
RV GM2011.0000 Kerntakendiscussie
110105 Geldrop-Mierlo kerntaken
101108 getekende motie 3 voeren kerntakendiscussie eerste kwartaal 2011
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen Martkverordening 2011 (GM2010.0922)
Bijlagen:
RV GM2010.0922 vaststellen nieuwe Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 1 Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 2 Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 3 Marktverordening Geldrop
RV GM 2010.0922 bijlage 3 Marktverordening Mierlo
Raadsvoorstel (hamerstuk)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous