Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 17 januari 2011

Datum: 17-01-2011 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 17 januari 2011

Datum: 17-01-2011
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 17-01-2011
Bijlagen:
Agenda 17 januari 2011
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad. er hebben zich geen vragenstellers aangemeld.
Raadsronde 2: Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (raadsvoorstel GM2010.0938)
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (raadsvoorstel GM2010.0938)
Bijlagen:
RV GM2010.0938 Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie (totaal)
Raadsronde 3: Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie (RI GM2010.0849)
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie (RI GM2010.0849)
Bijlagen:
RI GM2010.0849 Informatie uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie
Raadsronde 4:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Reactie gemeente op het aanwijzigingsbesluit van de provincie op de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied
Bijlagen:
RV GM2010.0965 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
RV GM2010.0965 bijlage 1 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
Bijlagen:
RV GM2010.0965 bijlage 1 De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten op
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 13 december 2010
Bijlagen:
BL RR1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR3 Presentatie en informatie Ergon en Atlant totaal
BL RR4 Evaluatie Cultuurbeleid
BL RR 2 Milieuprogramma 2011
Vaststellen verslag
vaststellen verslag raadsvergadering 13 december 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 13 december2010
werkwijze gemeenteraad(GM2010.0953)
Bijlagen:
RV GM2010.0953 Werkwijze raad
Notitie Raadsplein v2.3
RvO Raad versie 2.0 20 december 2010
RB GM2010.0953C Benoeming leden agendacommissie
RB GM2010.0953B Benoeming voorzitters
i Proces kerntakendiscussie; notitie: Geldrop-Mierlo, de kerntaken geordend
Bijlagen:
RV GM2011.0000 Kerntakendiscussie
110105 Geldrop-Mierlo kerntaken
101108 getekende motie 3 voeren kerntakendiscussie eerste kwartaal 2011
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen Martkverordening 2011 (GM2010.0922)
Bijlagen:
RV GM2010.0922 vaststellen nieuwe Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 1 Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 2 Marktverordening
RV GM 2010.0922 bijlage 3 Marktverordening Geldrop
RV GM 2010.0922 bijlage 3 Marktverordening Mierlo
Raadsvoorstel (hamerstuk)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous