Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 17 december 2012

Datum: 17-12-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 17 december 2012

Datum: 17-12-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Productiefabriek
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie
2 Raadsronde 2: Algemeen Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 2013
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0522
RV GM2012.0522 APV 2013 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0522 APV 2013 (TOTAAL)
3 Raadsronde 3: Onderzoek huisvesting Strabrecht
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie
Strabrechtdefinitief
Bijlagen:
Strabrechtdefinitief
Inleiding dhr. van der Deijl Strabrechtcollege
Bijlagen:
RR3 Inleiding dhr. van der Deijl Strabrechtcollege
4 Raadsronde 4: Transitie Jeugdzorg
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0627
RV GM2012.0627A Raadsvoorstel Kadernota Transitie Jeugdzorg (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0627A Raadsvoorstel Kadernota Transitie Jeugdzorg (TOTAAL)
5 Raadsronde 5: Aangepaste Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 gemeente Geldrop-Mierlo
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0603
RV GM2012.0603 Verordening Huisvesting Onderwijs 2013 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0603 Verordening Huisvesting Onderwijs 2013 (TOTAAL)
RV GM2012.0603 Bijlage Overzicht wijzigingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Bijlagen:
RV GM2012.0603 Bijlage Overzicht wijzigingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
6 Raadsronde 6: Milieuprogramma 2013
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0632
RV GM2012.0632 Milieuprogramma 2013 (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0632 Milieuprogramma 2013 (TOTAAL)
7 Pauze
21:25 - 21:45 uur

8 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
8.1 Opening
8.2 Mededelingen:
8.3 Vragenhalfuur college
8.4 Vaststellen agenda
8.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 26 november 2012
Concept besluitenlijsten raadsrondes 26 november 2012
Bijlagen:
BL RR1 sonderende notitie quickscans parkeren totaal
BL RR2 Nota Voor Elkaar
BL RR3 afstemming en uitvoering reconstructiewerkzaamheden Mierlo
BL RR5 gemeenschappelijke regeling Regionale UitvoeringsDienst
BL RR6 Verordening maatschappelijke participatie
BL RR7 Cure
8.6 Vaststellen verslag
Concept besluitenlijst raadsvergadering 26 november 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 26 november 2012
8.7 Hamerstukken
RV GM2012.0601 verordening BRP
Bijlagen:
RV GM2012.0601 verordening BRP
RV GM2012.0567 Verordening uitsluitend recht straatreiniging (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0567 Verordening uitsluitend recht straatreiniging (TOTAAL)
8.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 17 december 2012
Bijlagen:
121217 RB GM2012.0460 MvT Nota Voor Elkaar
121217 RB GM2012.0460 Nota Voor Elkaar
121217 RB GM2012.0562 Voorstel inzake het verlenen van toestemming voor het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling RUD per 1 januari 2013
121217 RB GM2012.0567 Verordening gunning straatreiniging middels uitsluitend recht
121217 RB GM2012.0572A Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure en opheffing van de bestaande regeling
121217 RB GM2012.0573 MvT Verordening maatschappelijke participatie 2013
121217 RB GM2012.0573 Verordening Maatschappelijke Participatie 2013 II
121217 RB GM2012.0601 Verordening Basisregistratie Personen Geldrop-Mierlo

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous