Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 17 december 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 17-12-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 17 december 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 17-12-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
agenda raadsplein 17-12-2007
Bijlagen:
2007-12-17 concept-agenda Raadsplein
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie Stationsstraat/Heggestraat
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
DPO Geldrop - en Mierlo
- Distributie Planologisch Onderzoek en doorkijk voor Centrum Geldrop (raadsvoorstel GM2007.0966) - Distributie Planologisch Onderzoek en doorkijk voor Centrum Mierlo (raadsvoorstel GM2007.0965) voortgezette behandeling
Bijlagen:
inspreekreactie DPO de heer R. van Grinsven
Motie naar aanleiding van de vaststelling van het DPO Mierlo
Motie aangepast DPO Geldrop versie 2
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Aanpassing grondprijzen 2008 (raadsvoorstel GM2007.1231)
Bijlagen:
RV GM2007.1231 Grondprijzen.2008
RV GM2007.1231 grondprijzen bijlage 1
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Verplaatsing computerruimte gemeentehuis Hofstraat 4 (raadsvoorstel GM2007.1229
Bijlagen:
RV GM2007.1229 Verplaatsing computerruimte
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Evaluatie subsidiebeleid en verlengen algemene subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2006 (raadsvoorstel GM2007.1247)
Bijlagen:
RV GM2007.1247 Subsidieverordening
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 1
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 2
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 3
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Afschrijvingstabel gemeente Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2007.1261)
Bijlagen:
RV GM2007.1261 Afschrijvingstabel gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2007.1261 bijlage 1
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Centrumplan Mierlo
Raadsronde 9
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Notitie Startersleningen en overige instrumenten (raadsvoorstel GM2007.1250)
Bijlagen:
RV GM2007.1250 Startersleningen
RV GM2007.1250 bijlage 1 notitie startersleningen en overige middelen
Raadsronde 10
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie organisatieontwikkeling en raadsvoorstel dienstverleningsconcept (GM2007.1263)
Bijlagen:
RV GM2007.1263 Dienstverleningsconcept
RV GM2007.1263 dienstverleningsconcept bijlage 1
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Vaststellen diverse Belastingverordeningen voor 2008 (raadsvoorstel GM2007.1242)
Bijlagen:
RV GM2007.1242 Belastingverordeningen
1242 RB GM2007 bijlage a
1242 RB GM2007 bijlage b
1242 RB GM2007 bijlage c
1242 RB GM2007 bijlage d
1242 RB GM2007.bijlage e
1242 RB GM2007 bijlage f
1242 RB GM2007 bijlage g
1242 RB GM2007 bijlage h
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten 26 november 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Spoorzone
BL RR 3 Activiteiten jongeren
BL RR 4 Aanpassing grondprijzen 2008
BL RR 5 Bekostigingsbesluit Overburght
BL RR 6 Maaltijden subsdieregeling
BL RR 7 Milieuprogramma 2008
BL RR 8 DPO's
BL RR9 Fusie GGD
BL RR 10 Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening
vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 26 november 2007
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 26 november 2007
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i.Presentatie Ontwikkeling woningbouwplan Spoorzone (Toernooiveld
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Spoorzone
ii Onderzoek behoefte aan aanvullende activiteiten onder jongeren (GM2007.1168)
Bijlagen:
1168 RI GM2007 Behoeftenonderzoek aanvullende activiteiten…
RB GM2007.1168 (Behoefteonderzoek jongeren)
iii Beleidsnota inkoop en aanbesteding (GM2007.1103)
iv Raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Overburght (GM2007.1214)
Bijlagen:
BL RR 5 Bekostigingsbesluit Overburght
v Nieuwe subsidieregeling maaltijden Geldrop-Mierlo (GM2007.1191)
Bijlagen:
RB GM2007.1191 (Subsidieregeling maaltijden)
vi Het Milieuprogramma 2008 (GM2007.1171)
Bijlagen:
BL RR 7 Milieuprogramma 2008
vii DPO Geldrop + Mierlo
Bijlagen:
BL RR 8 DPO's
viii Raadsvoorstel Fusie GGD Zuidoost Brabant en GGD Eindhoven (GM2007.1208)
Bijlagen:
BL RR9 Fusie GGD
xi Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2008 -2012 (GM2007.1189)
Bijlagen:
BL RR 10 Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous