Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 17 december 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 17-12-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 17 december 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 17-12-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
agenda raadsplein 17-12-2007
Bijlagen:
2007-12-17 concept-agenda Raadsplein
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Presentatie Stationsstraat/Heggestraat
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
DPO Geldrop - en Mierlo
- Distributie Planologisch Onderzoek en doorkijk voor Centrum Geldrop (raadsvoorstel GM2007.0966) - Distributie Planologisch Onderzoek en doorkijk voor Centrum Mierlo (raadsvoorstel GM2007.0965) voortgezette behandeling
Bijlagen:
inspreekreactie DPO de heer R. van Grinsven
Motie naar aanleiding van de vaststelling van het DPO Mierlo
Motie aangepast DPO Geldrop versie 2
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Aanpassing grondprijzen 2008 (raadsvoorstel GM2007.1231)
Bijlagen:
RV GM2007.1231 Grondprijzen.2008
RV GM2007.1231 grondprijzen bijlage 1
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Verplaatsing computerruimte gemeentehuis Hofstraat 4 (raadsvoorstel GM2007.1229
Bijlagen:
RV GM2007.1229 Verplaatsing computerruimte
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Evaluatie subsidiebeleid en verlengen algemene subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2006 (raadsvoorstel GM2007.1247)
Bijlagen:
RV GM2007.1247 Subsidieverordening
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 1
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 2
RV GM2007.1247 subsidieverordening bijlage 3
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Afschrijvingstabel gemeente Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2007.1261)
Bijlagen:
RV GM2007.1261 Afschrijvingstabel gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2007.1261 bijlage 1
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Presentatie Centrumplan Mierlo
Raadsronde 9
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Notitie Startersleningen en overige instrumenten (raadsvoorstel GM2007.1250)
Bijlagen:
RV GM2007.1250 Startersleningen
RV GM2007.1250 bijlage 1 notitie startersleningen en overige middelen
Raadsronde 10
21:00 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie organisatieontwikkeling en raadsvoorstel dienstverleningsconcept (GM2007.1263)
Bijlagen:
RV GM2007.1263 Dienstverleningsconcept
RV GM2007.1263 dienstverleningsconcept bijlage 1
Raadsronde 11
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Vaststellen diverse Belastingverordeningen voor 2008 (raadsvoorstel GM2007.1242)
Bijlagen:
RV GM2007.1242 Belastingverordeningen
1242 RB GM2007 bijlage a
1242 RB GM2007 bijlage b
1242 RB GM2007 bijlage c
1242 RB GM2007 bijlage d
1242 RB GM2007.bijlage e
1242 RB GM2007 bijlage f
1242 RB GM2007 bijlage g
1242 RB GM2007 bijlage h
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten 26 november 2007
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Spoorzone
BL RR 3 Activiteiten jongeren
BL RR 4 Aanpassing grondprijzen 2008
BL RR 5 Bekostigingsbesluit Overburght
BL RR 6 Maaltijden subsdieregeling
BL RR 7 Milieuprogramma 2008
BL RR 8 DPO's
BL RR9 Fusie GGD
BL RR 10 Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening
vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 26 november 2007
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 26 november 2007
raadsbesluiten (uit vorig raadsplein)
i.Presentatie Ontwikkeling woningbouwplan Spoorzone (Toernooiveld
Bijlagen:
BL RR 2 Presentatie Spoorzone
ii Onderzoek behoefte aan aanvullende activiteiten onder jongeren (GM2007.1168)
Bijlagen:
1168 RI GM2007 Behoeftenonderzoek aanvullende activiteiten…
RB GM2007.1168 (Behoefteonderzoek jongeren)
iii Beleidsnota inkoop en aanbesteding (GM2007.1103)
iv Raadsvoorstel Bekostigingsbesluit Overburght (GM2007.1214)
Bijlagen:
BL RR 5 Bekostigingsbesluit Overburght
v Nieuwe subsidieregeling maaltijden Geldrop-Mierlo (GM2007.1191)
Bijlagen:
RB GM2007.1191 (Subsidieregeling maaltijden)
vi Het Milieuprogramma 2008 (GM2007.1171)
Bijlagen:
BL RR 7 Milieuprogramma 2008
vii DPO Geldrop + Mierlo
Bijlagen:
BL RR 8 DPO's
viii Raadsvoorstel Fusie GGD Zuidoost Brabant en GGD Eindhoven (GM2007.1208)
Bijlagen:
BL RR9 Fusie GGD
xi Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2008 -2012 (GM2007.1189)
Bijlagen:
BL RR 10 Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous