Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 mei 2011

Datum: 16-05-2011 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 mei 2011

Datum: 16-05-2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.00 - 19.25 uur in de Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Regionale Agenda SRE 2011-2014
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0260
RV GM2011.0260 Regionale Agenda 2011-2014 SRE
Bijlagen:
RV GM2011.0260 Regionale Agenda 2011-2014 SRE
RV GM2011.0260 bijlage 1 Regionale Agenda 2011-2014 SRE
Bijlagen:
RV GM2011.0260 bijlage 1 Regionale Agenda 2011-2014 SRE
2 Raadsronde 2: Wijziging inrichting en werkwijze commissie bezwaarschriften
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0229
RV GM2011.0229 wijziging inrichting en werkwijze commissie bezwaarschriften
Bijlagen:
RV GM2011.0229 wijziging inrichting en werkwijze commissie bezwaarschriften
RV GM2011.0229 Bijlage 1 Verordening commissie bezwaarschriften
Bijlagen:
RV GM2011.0229 Bijlage 1 Verordening commissie bezwaarschriften
RV GM2011.0229 Bijlage 2 Verordening klachtbehandeling
Bijlagen:
RV GM2011.0229 Bijlage 2 Verordening klachtbehandeling
3 Raadsronde 3: Vaststelling bestemmingsplan "Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo"
20:00 - 20:25 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0280
RV GM 2011.0280 Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo
Bijlagen:
RV GM 2011.0280 Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo
RV GM2011.0280 Bjilagen
Bijlagen:
RV GM2011.0280 bijlage 1 NOTA VAN ZIENSWIJZEN Broekstraat 26
RV GM2011.0280 bijlage 1 Regels Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo
RV GM2011.0280 bijlage 1 toelichting Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo
RV GM2011.0280 bijlage 1 verbeelding Vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening Broekstraat 26 te Mierlo
RV GM2011.0280 bijlage 2 NOTA VAN ZIENSWIJZEN Broekstraat 26
RV GM2011.0280 bijlage 5 Lijst van aanpassingen
4 Pauze
20:25 - 20:45 uur

5 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 18 april 2011
besluitenlijsten raadsrondes 18 april 2011
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Werkplein totaal
BL RR2 Nota algemeen jeugdbeleid 2
BL RR3 Onderzoek doordecentralisatiemiddelen huisvesting VO
BL RR4 Integreren welstand- en monumentencommissie
BL RR5 Spoorboekje MPB2012-2015
Vragenhalfuur burger-raad totaal
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 18 april 2011
Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2011
5.6 Notitie "Kerntaken geordend: het college aan zet!"
Voorstel: Notitie GM2011.0320
Notitie Kerntaken geordend het College aan zet
Bijlagen:
Notitie Kerntaken geordend het College aan zet
5.7 Hamerstuk
RV GM2011.0278 Begroting 2012 SRE
Bijlagen:
RV GM2011.0278 Begroting 2012 SRE
RV GM2011.0278 Bijlage 1 t/m 3
Bijlagen:
RV GM2011.0278 bijlage 2 Aanbiedingsbrief Begroting 2012 gemeenten
RV GM2011.0278 bijlage 3 Programmabegroting 2012
RV GM2011.0278 Bijlage 1 bezuinigingstaakstelling 2012
5.8 Vaststellen raadsbesluiten
Besluiten raadsvergadering 16 mei 2011
Bijlagen:
110516 RB GM2011.0172 Nota Algemeen Jeugdbeleid Geldrop-Mierlo 2011-2015
110516 RB GM2011.0278A Amendement Begroting SRE
110516 RB GM2011.0278A Begroting SRE 2012
110516 RB GM2011.0280 BP partiele herziening Broekstraat 26 Mierlo
110516 RB GM2011.0963A Amendement Onderzoek doordecentralisatie
110516 RB GM2011.0963A Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous