Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 juni 2014

Datum: 16-06-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 juni 2014

Datum: 16-06-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Bespreking: Rapport Speeltuin De Viking (RI GM2014.0290)
19:00 - 19:55 uur
Het rapport wordt met een presentatie toegelicht. Rabozaal
Voorstel: Raadsinformatiebrief
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking
Bijlagen:
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking totaal
2 Raadsronde 2: Vaststellen plan tot definitieve herinrichting van het openbaar gebied in het Centrum van Mierlo (GM2014.0201).
20:00 - 20:55 uur
Voortgezette behandeling.Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel
GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied
Bijlagen:
RV GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied totaal
3 Pauze
20:55 - 21:15 uur

4 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuur college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen besluitenlijsten 19 mei 2014
Besluitenlijsten 19 mei 2014
Bijlagen:
BL RR2 herinrichting centrum Mierlo totaal
BL RR3 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
BL RR1 begroting Dienst Dommelvallei
4.5 Vaststellen verslag 19 mei 2014
Verslag 19 mei 2014
Bijlagen:
Verslag 19 mei 2014
4.6 Jaarrekening 2013 (GM2014.0233)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0233 Jaarstukken 2013
Bijlagen:
Gemeente Geldrop-Mierlo accountantsverslag 2013 9JGDSG 30042014
Gemeente Geldrop-Mierlo machtiging + cv bij jrrk 2013 9JNBMH 30042014
RV GM2014.0233 Jaarstukken 2013 totaal
4.7 Hamerstukken
4.7.1 Begroting Veiligheidsregio (GM2014.0258)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0258 Begroting Veiligheidsregio
Bijlagen:
RV GM2014.0258 Begroting Veiligheidsregio totaal
160614 RB GM2014.0258 Begroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en eerste begrotingswijziging 2014 VRBZO
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0258 Begroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en eerste begrotingswijziging 2014 VRBZO
4.7.2 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO (GM2014.0229)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
Bijlagen:
RV GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO totaal
160614 RB GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
4.8 Vaststellen raadsbesluit
Begroting Dienst Dommelvallei
160614 RB GM2014.0224 Begroting Dienst Dommelvallei
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0224 Begroting Dienst Dommelvallei

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous