Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 juni 2014

Datum: 16-06-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 juni 2014

Datum: 16-06-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Bespreking: Rapport Speeltuin De Viking (RI GM2014.0290)
19:00 - 19:55 uur
Het rapport wordt met een presentatie toegelicht. Rabozaal
Voorstel: Raadsinformatiebrief
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking
Bijlagen:
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking totaal
2 Raadsronde 2: Vaststellen plan tot definitieve herinrichting van het openbaar gebied in het Centrum van Mierlo (GM2014.0201).
20:00 - 20:55 uur
Voortgezette behandeling.Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel
GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied
Bijlagen:
RV GM2014.0201 Mierlo openbaar gebied totaal
3 Pauze
20:55 - 21:15 uur

4 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuur college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen besluitenlijsten 19 mei 2014
Besluitenlijsten 19 mei 2014
Bijlagen:
BL RR2 herinrichting centrum Mierlo totaal
BL RR3 Woonvisie Geldrop-Mierlo totaal
Vragenhalfuur burger-raad totaal
BL RR1 begroting Dienst Dommelvallei
4.5 Vaststellen verslag 19 mei 2014
Verslag 19 mei 2014
Bijlagen:
Verslag 19 mei 2014
4.6 Jaarrekening 2013 (GM2014.0233)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0233 Jaarstukken 2013
Bijlagen:
Gemeente Geldrop-Mierlo accountantsverslag 2013 9JGDSG 30042014
Gemeente Geldrop-Mierlo machtiging + cv bij jrrk 2013 9JNBMH 30042014
RV GM2014.0233 Jaarstukken 2013 totaal
4.7 Hamerstukken
4.7.1 Begroting Veiligheidsregio (GM2014.0258)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0258 Begroting Veiligheidsregio
Bijlagen:
RV GM2014.0258 Begroting Veiligheidsregio totaal
160614 RB GM2014.0258 Begroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en eerste begrotingswijziging 2014 VRBZO
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0258 Begroting 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en eerste begrotingswijziging 2014 VRBZO
4.7.2 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO (GM2014.0229)
Voorstel: Raadsvoorstel
RV GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
Bijlagen:
RV GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO totaal
160614 RB GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0229 Zienswijze begroting 2015 en eerste begrotingswijziging 2014 GGD-BZO
4.8 Vaststellen raadsbesluit
Begroting Dienst Dommelvallei
160614 RB GM2014.0224 Begroting Dienst Dommelvallei
Bijlagen:
160614 RB GM2014.0224 Begroting Dienst Dommelvallei

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous