Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-06-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-06-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 16-06-2008
Bijlagen:
Agenda _def_ Raadsplein 16 juni
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie: Zorgsignaleringssysteem Zorg voor Jeugd
Bijlagen:
Gemeenteraad Geldrop Mierlo zorgsignaleringssysteem
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Lokaal Educatieve agenda (raadsvoorstel GM2008.0689)
Bijlagen:
RV GM2008.0689 Lokale educatieve agenda raadsvoorstel
RV GM2008.0689 bijlage 1 Educatieve Agenda 24092007
RV GM2008.0689 lokaal educatieve agenda bijlage
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstellen Wsw
Bijlagen:
RV GM2008.0819 bijlage 1 verodening plaatsing en intrekking Wsw
RV GM2008.0819 bijlage 2 paragraaf 8.2 van het beleidsplan Wsw
RV GM2008.0819 verordering plaatsing en intrekking Wsw raadsvoorstel
RV GM2008.0820 bijlage 1 Verordening PGB
RV GM2008.0820 bijlage 2 tekst artikel 7 van Wsw
RV GM2008.0820 bijlage 3 vergelijk begeleid werken versus PGB
RV GM2008.0820 Verordening PGBl
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) (raadsvoorstel GM2008.0833)
Bijlagen:
RV GM2008.0833 bijlage 1.1 besluit 2e wijziging gem
RV GM2008.0833 bijlage 1.2 toelichting
RV GM2008.0833 bijlage 2.1 brief SRE
RV GM2008.0833 2e wijziging gem
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Onderhoudsniveau (kwaliteit) openbaar groen gerelateerd aan kosten (raadsvoorstel GM2008.0754).
Bijlagen:
RV GM2008.0754 onderhoudsniveau openbaar groen RV
Raadsronde 7:
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (raadsvoorstel GM2008.0668)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2008.0703)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreekstuk: Lokale omroep
Bijlagen:
beleidsplan SLOGM totaal
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 19 mei 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 BP Buitengebied 2008
BL RR 3 Verordening Voorzieningen WMO
BL RR 4 190508 Leerlingenvervoer1
BL RR 5 Herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid
BL RR 6 Presentatie De Doelen
BL RR 7 Herinrichting Geldropseweg
BL RR 8 Samenwerking SZ
BL RR 9 Toekomst brandweerkazerne Mierlo
BL RR 10 Het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 19 mei 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2008
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous