Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-06-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 16-06-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 16-06-2008
Bijlagen:
Agenda _def_ Raadsplein 16 juni
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Presentatie: Zorgsignaleringssysteem Zorg voor Jeugd
Bijlagen:
Gemeenteraad Geldrop Mierlo zorgsignaleringssysteem
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Lokaal Educatieve agenda (raadsvoorstel GM2008.0689)
Bijlagen:
RV GM2008.0689 Lokale educatieve agenda raadsvoorstel
RV GM2008.0689 bijlage 1 Educatieve Agenda 24092007
RV GM2008.0689 lokaal educatieve agenda bijlage
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
raadsvoorstellen Wsw
Bijlagen:
RV GM2008.0819 bijlage 1 verodening plaatsing en intrekking Wsw
RV GM2008.0819 bijlage 2 paragraaf 8.2 van het beleidsplan Wsw
RV GM2008.0819 verordering plaatsing en intrekking Wsw raadsvoorstel
RV GM2008.0820 bijlage 1 Verordening PGB
RV GM2008.0820 bijlage 2 tekst artikel 7 van Wsw
RV GM2008.0820 bijlage 3 vergelijk begeleid werken versus PGB
RV GM2008.0820 Verordening PGBl
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) (raadsvoorstel GM2008.0833)
Bijlagen:
RV GM2008.0833 bijlage 1.1 besluit 2e wijziging gem
RV GM2008.0833 bijlage 1.2 toelichting
RV GM2008.0833 bijlage 2.1 brief SRE
RV GM2008.0833 2e wijziging gem
Raadsronde 6:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Onderhoudsniveau (kwaliteit) openbaar groen gerelateerd aan kosten (raadsvoorstel GM2008.0754).
Bijlagen:
RV GM2008.0754 onderhoudsniveau openbaar groen RV
Raadsronde 7:
21:30 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (raadsvoorstel GM2008.0668)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2008.0703)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreekstuk: Lokale omroep
Bijlagen:
beleidsplan SLOGM totaal
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 19 mei 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 BP Buitengebied 2008
BL RR 3 Verordening Voorzieningen WMO
BL RR 4 190508 Leerlingenvervoer1
BL RR 5 Herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid
BL RR 6 Presentatie De Doelen
BL RR 7 Herinrichting Geldropseweg
BL RR 8 Samenwerking SZ
BL RR 9 Toekomst brandweerkazerne Mierlo
BL RR 10 Het zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 19 mei 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2008
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous