Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 januari 2012

Datum: 16-01-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 januari 2012

Datum: 16-01-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Huisvesting Strabrecht College
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0778. Voorstel wordt aan de hand van presentaties toegelicht.
Huisvesting Strabrecht College (raadsvoorstel GM2011.0778)
Bijlagen:
RR1 RV GM2011.0778 Huisvesting Strabrecht College
2 Raadsronde 2: Informatiesessie over transitie Jeugd en AWBZ
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
3 Raadsronde 3: Overlast verwilderde zwerfkatten
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0743 voortgezette behandeling
RR3 RV GM2011.0743 Overlast verwilderde zwerfkatten
Bijlagen:
RR3 RV GM2011.0743 Overlast verwilderde zwerfkatten
4 Raadsronde 4: Voortgangsrapportage CJC
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking
RR4 Voortgangsrapportage CJC
Bijlagen:
RR4 Voortgangsrapportage CJC
5 Raadsronde 5: Raad wordt uitspraak gevraagd tegen mogelijke opslag van kernafval in de regio
21:00 - 21:25 uur
Vergaderrruimte 0.43
Voorstel: Motie
Motie opslag kernafval
Bijlagen:
RR5 Motie opslag kernafval
6 Raadsronde 6: Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Geldrop-Mierlo 2012
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0761
RV GM2011.0761 Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
Bijlagen:
RR6 RV GM2011.0761 Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
7 Pauze
21:55 - 22:15 uur

8 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
8.1 Opening en medelingen
8.2 Vaststellen agenda
8.3 Vragenhalfuur college
8.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 19 december 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 19 december 2011
Bijlagen:
BL RR1 Grondprijzen 2012
BL RR2 Wet Werken naar Vermogen totaal
BL RR3 Overlast zwerfkatten totaal
BL RR4 Wijziging subsidieverordening en subsidieprogramma 2009-2012
BL RR5 Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015
BL RR6 Uitbreiding camping De Sprink
8.5 Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 19 december 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2011 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 16 januari 2012
Bijlagen:
120116 RB GM2011.0645 Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015
120116 RB GM2011.0645 MvT Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015 Cultuur van wezenlijk belang
120116 RB GM2011.0722 MvT Tweede wijziging op de ASV 2009 en het Subsidieprogramma
120116 RB GM2011.0722 Tweede wijziging op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009 en het
120116 RB GM2011.0741 Bestemmingsplan uitbreiding camping De Sprink

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous