Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 januari 2012

Datum: 16-01-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 januari 2012

Datum: 16-01-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Huisvesting Strabrecht College
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0778. Voorstel wordt aan de hand van presentaties toegelicht.
Huisvesting Strabrecht College (raadsvoorstel GM2011.0778)
Bijlagen:
RR1 RV GM2011.0778 Huisvesting Strabrecht College
2 Raadsronde 2: Informatiesessie over transitie Jeugd en AWBZ
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Informatie
3 Raadsronde 3: Overlast verwilderde zwerfkatten
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0743 voortgezette behandeling
RR3 RV GM2011.0743 Overlast verwilderde zwerfkatten
Bijlagen:
RR3 RV GM2011.0743 Overlast verwilderde zwerfkatten
4 Raadsronde 4: Voortgangsrapportage CJC
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking
RR4 Voortgangsrapportage CJC
Bijlagen:
RR4 Voortgangsrapportage CJC
5 Raadsronde 5: Raad wordt uitspraak gevraagd tegen mogelijke opslag van kernafval in de regio
21:00 - 21:25 uur
Vergaderrruimte 0.43
Voorstel: Motie
Motie opslag kernafval
Bijlagen:
RR5 Motie opslag kernafval
6 Raadsronde 6: Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Geldrop-Mierlo 2012
21:30 - 21:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0761
RV GM2011.0761 Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
Bijlagen:
RR6 RV GM2011.0761 Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand
7 Pauze
21:55 - 22:15 uur

8 Plenaire vergadering
22:15 uur
Rabozaal
8.1 Opening en medelingen
8.2 Vaststellen agenda
8.3 Vragenhalfuur college
8.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 19 december 2011
Besluitenlijsten raadsrondes 19 december 2011
Bijlagen:
BL RR1 Grondprijzen 2012
BL RR2 Wet Werken naar Vermogen totaal
BL RR3 Overlast zwerfkatten totaal
BL RR4 Wijziging subsidieverordening en subsidieprogramma 2009-2012
BL RR5 Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015
BL RR6 Uitbreiding camping De Sprink
8.5 Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 19 december 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2011 totaal
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 16 januari 2012
Bijlagen:
120116 RB GM2011.0645 Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015
120116 RB GM2011.0645 MvT Cultuurnota Geldrop-Mierlo 2012-2015 Cultuur van wezenlijk belang
120116 RB GM2011.0722 MvT Tweede wijziging op de ASV 2009 en het Subsidieprogramma
120116 RB GM2011.0722 Tweede wijziging op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009 en het
120116 RB GM2011.0741 Bestemmingsplan uitbreiding camping De Sprink

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous