Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 16 december 2013

Datum: 16-12-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 16 december 2013

Datum: 16-12-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vaststelling Bestemmingsplan Eendenpoel 8, Mierlo
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0628
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 Vaststelling bestemmingsplan Eendenpoel 8
bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage bestemmingsplan Eendenpoel 8
bijlage kaart bestemmingsplan Eendenpoel 8
Bijlagen:
RV GM2013.0628 bijlage kaart
RI GM2012.0387 Gevolgen uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied (TOTAAL)
Bijlagen:
RI GM2012.0387 Gevolgen uitspraak Raad van State bestemmingsplan Buitengebied (TOTAAL)
2 Raadsronde 2: Beheerplan Wegen 2014-2017
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0614
RV GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0614 Beheerplan wegen 2014-2017 totaal
Pauze.
20:25 - 20:45 uur

3 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 25 november 2013
Concept besluitenlijsten raadsrondes 25 november 2013
Bijlagen:
BL RR1 Drank- en Horecaverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2014 en Drank- en Horecabeleid gemeente Geldrop-Mie
BL RR2 Realisatie verplaatsing gemeentewerf Geldrop naar locatie Mierlo totaal
BL RR3 Bespreking Rapport Rekenkamercommissie over Juridische Kwaliteitszorg
BL RR4 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
BL RR5 Werkbegroting 2014-2017 Dienst Dommelvallei
BL RR6 Inspraak, participatie en burgerinitiatief
Vragenhalfuur burger-raad totaal
Vaststellen verslag raadsvergadering 25 november 2013
Concept verslag raadsvergadering 25 november 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 25 november 2013A
Hamerstukken
RV GM2013.0674 Verordening Starterslening 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0674 Verordening Starterslening 2014 totaal
RV GM2013.0673 Bp Volkstuincomplex Rederijklaan totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0673 Bp Volkstuincomplex Rederijklaan totaal
RV GM2013.0644 Eerste wijziging op de ASV 2013 en het Subs programma totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0644 Eerste wijziging op de ASV 2013 en het Subs programma totaal
RV GM2013.0703 Fractievergoedingen 2012 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0703 Fractievergoedingen 2012 totaal
RV GM2013.0690 Herziene begroting Cure 2014 totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0690 Herziene begroting Cure 2014 totaal
RV GM2013.0730 Aanvulling op Verordening Reinigingsheffingen 2014
Bijlagen:
RV GM2013.0730 Aanvulling op Verordening Reinigingsheffingen 2014
RV Aanvulling op Verordening Reinigingsheffingen 2014
Bijlagen:
RV Aanvulling op Verordening Reinigingsheffingen 2014
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 16 december 2013
Bijlagen:
131216 RB GM2013.0447 (geamendeerd) Centrum Geldrop
131216 RB GM2013.0532F Verordening reinigingsheffingen 2014 (eerste wijziging)
131216 RB GM2013.0626 (geamendeerd) Realisatie verplaatsing gemeentewerf Geldrop naar locatie Mierlo
131216 RB GM2013.0631 Drank- en Horecaverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2014 en Drank- en Horecawet gemeente Geldrop-Mierlo 2014-2018
131216 RB GM2013.0632 Werkbegroting 2014-2017 Dienst Dommelvallei
131216 RB GM2013.0644 Eerste wijziging op de Algemene Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2013 en het Subsidieprogramma 2013-2016
131216 RB GM2013.0673 Vaststelling bestemmingsplan 'Volkstuincomplex Rederijklaan'
131216 RB GM2013.0674 Verordening Starterslening 2014
131216 RB GM2013.0690 Herziene Begroting Cure 2014
131216 RB GM2013.0703 Fractievergoedingen 2012
131216 RB GM2013.0730 wijzigingsverordening Reinigingsheffingen 2014 (eerste wijziging)
GM2013.0632 MvT Werkbegroting DD
Bijlagen:
GM2013.0632 MvT Werkbegroting DD

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous