Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 juni 2015

Datum: 15-06-2015
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Plenaire vergadering
1.1 Opening en mededelingen
19:30 uur
Rabozaal
1.2 Vaststellen aanbeveling kandidaat burgemeester
Vergadering wordt geschorst
2 Raadsronde 1: Eerste Tussentijdse Rapportage 2015
20:00 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.058. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht

RV GM2015.0258 Eerste tussenrapportage 2015
Bijlagen:
RV GM2015.0258 Eerste tussenrapportage 2015
3 Raadsronde 2: Metropool Regio Eindhoven (MRE) programmabegroting 2016
20:00 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0253, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**

RV GM2015.0253 programmabegroting 2016 MRE
Bijlagen:
RV GM2015.0253 programmabegroting 2016 MRE
RV GM2015.0197 bijlage 2 MRE Programmabegroting 2016 incl teksten
Bijlagen:
RV GM2015.0197 bijlage 2 MRE Programmabegroting 2016 incl teksten
RV GM2015.0253 concept zienswijze
Bijlagen:
RV GM2015.0253 concept zienswijze
Plenaire vergadering (vervolg)
Rabozaal
1.3 Vragenhalfuur college
1.4 Vaststellen agenda
1.5 Vaststellen verslag raadsronde 11 mei 2015
BL RR1 Wet tegenprestatie voortgezette behandeling
Bijlagen:
BL RR1 Wet tegenprestatie voortgezette behandeling
1.6 Vaststellen verslagen raadsrondes 18 mei 2015
verslagen raadsrondes 18 mei 2015
Bijlagen:
BL RR1 MRE programmabegroting 2016
BL RR2 Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Geldrop-Mierlo
BL RR3 informatie wonen en werken en stand van zaken projecten ruimte totaal
BL RR4 Ontwerp begroting 2016-2019 inclusief 1e begrotingswijziging 2016 en 2e begrotingswijziging 2015
BL RR5 Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015-2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
1.7 Vaststellen verslag raadsvergadering 18 mei 2015
Verslag raadsvergadering 18 mei 2015 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 18 mei 2015 (totaal)
1.8 Jaarrekening 2014
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0242. De jaarrekening wordt met een presentatie toegelicht

RV GM2015.0242 Jaarrekening 2014
Bijlagen:
RV GM2015.0242 Jaarrekening 2014
Boekwerk Jaarstukken 2014 GM def jr v2
Bijlagen:
Boekwerk Jaarstukken 2014 GM def jr v2
Reactie college RvB jaarrekening 2014
Bijlagen:
Reactie college RvB jaarrekening 2014
1.9 Kadernota 2015-2019
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0243

RV GM2015.0243 Kadernota 2015-2019 Geldrop-Mierlo totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0243 Kadernota 2015-2019 Geldrop-Mierlo totaal
1.10 Hamerstukken
RV GM2015.0214 Verordening Cliëntenparticipatie Geldrop-Mierlo Participatiewet 2015 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0214 Verordening Cliëntenparticipatie Geldrop-Mierlo Participatiewet 2015 (totaal)
15062015 RB GM2015.0214 Verordening clientenparticipatie Geldrop-Mierlo Participatiewet 2015
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0214 Verordening clientenparticipatie Geldrop-Mierlo Participatiewet 2015
1.11 Vaststellen raadsbesluiten
15062015 RB GM2015.0122D Werkwijze raad
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0122D Werkwijze raad
15062015 RB GM2015.0198 Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015-2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0198 Reactie en zienswijze Beleidsplan 2015-2019 en Begroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
15062015 RB GM2015.0195 Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0195 Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Geldrop-Mierlo
15062015 RB GM2015.0204 Ontwerp begroting 2016-2019 inclusief 1e begrotingswijziging 2016 en 2e begrotingswijziging 2015
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0204 Ontwerp begroting 2016-2019 inclusief 1e begrotingswijziging 2016 en 2e begrotingswijziging 2015
15062015 RB GM2015.0253 MRE Programmabegroting 2016
Bijlagen:
15062015 RB GM2015.0253 MRE Programmabegroting 2016
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous