Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 15-01-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 15-01-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 15-01-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 15 januari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Auditcommissie
Bijeenkomst van de auditcommissie waarin o.m. aan de orde komen: - evaluatie begrotingsbehandeling - procedure kerntakendiscussie - format voortgangsrapportage 2007. 19.30-19.55 uur, vergaderruimte 2.26
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel: onderzoek VROM-inspectie (GM2006.1346)
Bijlagen:
RV GM2006.1346 Onderzoek VROM-Inspectie
RV GM2006.1346 Bijlage
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel
a. 2e serie wijzigingen Monumentenverordening Geldrop-Mierlo (GM2006.1139) b. Beleidsregels onderhoud plaatselijke monumenten gemeente Geldrop-Mierlo & subsidieverordening Beschermd Dorpsgezicht Broek (GM2006.1357)
Bijlagen:
RV GM2006.1357 Beleidsregels onderhoud plaatselijke monumenten en subsidieverordening Broek
RV GM2006.1139 2e serie wijzigingen Monumentenverordening
RV GM2006.1139 (Bijlage 2e serie wijzigingen Monumentenverordening)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Direct Werk (GM 2006.1315)
Bijlagen:
1315 RV GM2006. Direct Werk 2007
1315 RV GM2007 A bijlage 1 beleid direct werk 2007
1315 RV GM2007 bijlage 2 Direct Werk 2007
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening (GM2006.1361)
Bijlagen:
RV GM2006.1361 Deregulering APV 2007
RV GM2006.1361 bijlage 1 APV 2007
RV GM2006.1361 bijlage 2 (overzicht van wijzigingen APV 2007)
RV GM2006.1361 bijlage 3 (APV 2007 folder evenementen)
Raadsronde 6:
21:00 - 21:30 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel wijzigingen verordeningen medebewind (GM2006.1362)
Bijlagen:
RV GM 2006.1362 aanpassen verordeningen aan wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
RV GM2006.1362 Archiefverordening bijl 3
RV GM2006.1362 bijlage 2.overzicht modelverordeningen bijl. bij GM2006.1362
RV GM 2006.1362 bijlage 4 concept-verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Geldrop-Mierlo
Raadsronde 7:
21:00 - 21:30 uur
vergaderruimte 2.27
Bespreekpunt: RaadsInformatiebrief betreffende overschrijding post leerlingenvervoer 2006. Op verzoek van PvdA/GL geagendeerd (RI GM2006.1201)
Bijlagen:
RI GM2006.1201 Overschrijding post leerlingenvervoer
Raadsronde 8:
21:00 - 21:30 uur
Vergaderruimte 2.26
Pauze
Debat
Er is geen debat gepland.
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen verslag
RV- en besluit (GM2006.1444)
Bijlagen:
RV GM2006.1444 SWS (2)
RB GM2006.1444 (SWS)
Raadsbesluiten
i. Bouwverordening (GM2006.1260)
Bijlagen:
RB GM2006.1260 (Bouwverordening)
ii. Kettingstraat (GM2006.1171)
Bijlagen:
RB GM2006.1171 (Kettingstraat)
iii. Woningbouwprogramma (GM2006.1331)
Bijlagen:
RB GM2006.1331 (Woningbouwprogramma)
iv. Wijzigingen raadsplein (GM2006.1254)
Bijlagen:
RB GM2006.1254 (WIjzigingen raadsplein)
Vragnhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous