Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 15-01-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 januari 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 15-01-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 15-01-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 15 januari 2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Auditcommissie
Bijeenkomst van de auditcommissie waarin o.m. aan de orde komen: - evaluatie begrotingsbehandeling - procedure kerntakendiscussie - format voortgangsrapportage 2007. 19.30-19.55 uur, vergaderruimte 2.26
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel: onderzoek VROM-inspectie (GM2006.1346)
Bijlagen:
RV GM2006.1346 Onderzoek VROM-Inspectie
RV GM2006.1346 Bijlage
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel
a. 2e serie wijzigingen Monumentenverordening Geldrop-Mierlo (GM2006.1139) b. Beleidsregels onderhoud plaatselijke monumenten gemeente Geldrop-Mierlo & subsidieverordening Beschermd Dorpsgezicht Broek (GM2006.1357)
Bijlagen:
RV GM2006.1357 Beleidsregels onderhoud plaatselijke monumenten en subsidieverordening Broek
RV GM2006.1139 2e serie wijzigingen Monumentenverordening
RV GM2006.1139 (Bijlage 2e serie wijzigingen Monumentenverordening)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel Direct Werk (GM 2006.1315)
Bijlagen:
1315 RV GM2006. Direct Werk 2007
1315 RV GM2007 A bijlage 1 beleid direct werk 2007
1315 RV GM2007 bijlage 2 Direct Werk 2007
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening (GM2006.1361)
Bijlagen:
RV GM2006.1361 Deregulering APV 2007
RV GM2006.1361 bijlage 1 APV 2007
RV GM2006.1361 bijlage 2 (overzicht van wijzigingen APV 2007)
RV GM2006.1361 bijlage 3 (APV 2007 folder evenementen)
Raadsronde 6:
21:00 - 21:30 uur
Rabozaal
Raadsvoorstel wijzigingen verordeningen medebewind (GM2006.1362)
Bijlagen:
RV GM 2006.1362 aanpassen verordeningen aan wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden
RV GM2006.1362 Archiefverordening bijl 3
RV GM2006.1362 bijlage 2.overzicht modelverordeningen bijl. bij GM2006.1362
RV GM 2006.1362 bijlage 4 concept-verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Geldrop-Mierlo
Raadsronde 7:
21:00 - 21:30 uur
vergaderruimte 2.27
Bespreekpunt: RaadsInformatiebrief betreffende overschrijding post leerlingenvervoer 2006. Op verzoek van PvdA/GL geagendeerd (RI GM2006.1201)
Bijlagen:
RI GM2006.1201 Overschrijding post leerlingenvervoer
Raadsronde 8:
21:00 - 21:30 uur
Vergaderruimte 2.26
Pauze
Debat
Er is geen debat gepland.
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen verslag
RV- en besluit (GM2006.1444)
Bijlagen:
RV GM2006.1444 SWS (2)
RB GM2006.1444 (SWS)
Raadsbesluiten
i. Bouwverordening (GM2006.1260)
Bijlagen:
RB GM2006.1260 (Bouwverordening)
ii. Kettingstraat (GM2006.1171)
Bijlagen:
RB GM2006.1171 (Kettingstraat)
iii. Woningbouwprogramma (GM2006.1331)
Bijlagen:
RB GM2006.1331 (Woningbouwprogramma)
iv. Wijzigingen raadsplein (GM2006.1254)
Bijlagen:
RB GM2006.1254 (WIjzigingen raadsplein)
Vragnhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous