Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 december 2014

Datum: 15-12-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 december 2014

Datum: 15-12-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Presentatie buurtsportcoaches
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren
2 Raadsronde 2: Informatiebeleidsplan Dommelvallei
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren.
3 Raadsronde 3: Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen en Memorie van Toelichting
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0331, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**
RV GM2014.0331 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen
Bijlagen:
RV GM2014.0331 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen[1]
RV GM2014.0331 Bijlage 1 ontsluitingsvarianten Luchen, verkeerskundige analyse, d.d. 6 juni 2014
Bijlagen:
RV GM2014.0331 Bijlage 1 ontsluitingsvarianten Luchen, verkeerskundige analyse, d.d. 6 juni 2014
MvT GM2014.0331 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen (totaal)
Bijlagen:
MvT GM2014.0331 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen (totaal)[1]
4 Raadsronde 4: Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0547, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**
RV GM2014.0547 Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven totaal[1]
Bijlagen:
RV GM2014.0547 Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven totaal[1]
5 Pauze
20:25 - 20:45 uur

6 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Installatie P. de Vet als raadslid
151214 RB GM2014.0661 Toelating lid van de gemeenteraad
Bijlagen:
151214 RB GM2014.0661 Toelating lid van de gemeenteraad
6.3 Vragenhalfuur college
6.4 Vaststellen agenda
6.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 24 november 2014
besluitenlijsten raadsrondes 24 november 2014[5]
besluitenlijsten raadsrondes 24 november 2014
Bijlagen:
BL RR1 Kadernota participatiewet
BL RR2 Woonvisie Geldrop-Mierlo inclusief Memorie van Toelichting
BL RR3 Verordeningen Participatiewet
BL RR4 Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
BL RR5 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 24 november 2014
Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2014 (totaal)
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2014 (totaal)
6.7 Probleem- en risicoanalyse handhaving
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0587, voorstel wordt met korte presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2014.0587 Probleem- en risicoanalyse handhaving (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0587 Probleem- en risicoanalyse handhaving (totaal)
6.8 Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018
RV GM2014.0640 Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018 (totaal).
Bijlagen:
RV GM2014.0640 Wijziging vastgestelde MPB 2015-2018 (totaal)
151214 RB GM2014.0640 Wijziging vastgestelde MeerJarenProgrammabegroting (MPB) 2015-2018
Bijlagen:
151214 RB GM2014.0640 Wijziging vastgestelde MeerJarenProgrammabegroting (MPB) 2015-2018
6.9 Strategische visie op samenwerking in de regio
RV GM2014.0625 Proces (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant
Bijlagen:
RV GM2014.0625 Proces (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant (totaal) 11-12-2014
151214 RB GM2014.0625 Proces (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant
Bijlagen:
151214 RB GM2014.0625 Proces (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant
6.10 Hamerstukken
RV GM2014.0584 Instellen van een duurzaamheidslening (totaal)[2]
Bijlagen:
RV GM2014.0584 Instellen van een duurzaamheidslening (totaal)
151214 RB GM2014.0584 Instellen duurzaamheidslening
Bijlagen:
151214 RB GM2014.0584 Instellen duruzaamheidslening
6.11 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 15 december 2014
Bijlagen:
151214 RB GM2014.0187 Woonvisie Geldrop-Mierlo
151214 RB GM2014.0497 Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
151214 RB GM2014.0545 Verordeningen Participatiewet
151214 RB GM2014.0547 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 en Regionale Agenda 2015-2018 Metropoolregio Eindhoven
MvT GM2014.0545 MvT Verordeningen Participatiewet (totaal)
Bijlagen:
MvT GM2014.0545 MvT Verordeningen Participatiewet (totaal)
6.12 Moties vreemd aan de orde
Motie GL SP PvdA LHBT beleid
Bijlagen:
Motie GL SP PvdA LHBT beleid
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous