Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 december 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 december 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Brede school Luchen Raadsinformatiebrieven
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
Inspreekreactie Platoo
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Gemeente Geldrop-Mierlo geeft Antwoord, groeipad Klantencontactcentrum 2009-2014
Bijlagen:
RV GM2008.1286 Groeipad klantcontactcentrum 2009-2014 raadsvoorstel
RV GM2008.1286 bijlage 1
RV GM2008.1286 bijlage 2 presentatie 4 per blz
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Woningbouwprogramma 2005-2010, actualisatie okt 2008
Voortgezette behandeling (incl.presentatie)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Grondprijzen 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1281 Grondprijzen 2009
RV GM2008.1281 bijlage 1 Grondprijzen.SRE.20nov08.memo
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009/1
Bijlagen:
RV GM2008.1244 diftar hoogbouw raadsvoorstel
RV GM2008.1244 bijlage 1 Verslag diftar hoogbouw
RB GM2008.1244 raadsbesluit bijlage 2
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
Subsidiebeleid en subsidieverordening/1
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM2008.1241 totaal
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties, behorende bij het bestemmingsplan
Het voorstel wordt aan de hand van een presentatie toegelicht.
Bijlagen:
RV GM2008.1282 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties raadsvoorstel
RV GM2008.1282 bijlage 1 (A4)
Raadsronde 9
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Speerpunten 2009 politieafdeling Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RV GM2008.1267 speerpunten 2009 politieafdeling GMN raadsvoorstel
RV GM2008.1267 bijlage 1 beleidscyclus 200810
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten
Bijlagen:
BL RR 2 Subsidiebeleid
BL RR 3 Milieuprogramma 2009
BL RR 4 Brede School Luchen totaal
BL RR 5 Bewaakte fietsenstalling
BL RR 6 Sociale structuur
BL RR 7 De Smelen
BL RR 8 Woningbouwprogramma 2005-2010
BL RR 9 Maatschappelijke ondersteuning
BL-Actiepunten raadsplein 24 november 2008
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 24 november 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous