Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 15 december 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 15 december 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 15-12-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Brede school Luchen Raadsinformatiebrieven
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
Inspreekreactie Platoo
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Gemeente Geldrop-Mierlo geeft Antwoord, groeipad Klantencontactcentrum 2009-2014
Bijlagen:
RV GM2008.1286 Groeipad klantcontactcentrum 2009-2014 raadsvoorstel
RV GM2008.1286 bijlage 1
RV GM2008.1286 bijlage 2 presentatie 4 per blz
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Woningbouwprogramma 2005-2010, actualisatie okt 2008
Voortgezette behandeling (incl.presentatie)
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Grondprijzen 2009
Bijlagen:
RV GM2008.1281 Grondprijzen 2009
RV GM2008.1281 bijlage 1 Grondprijzen.SRE.20nov08.memo
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Diftar hoogbouw en verordening reinigingsrechten 2009/1
Bijlagen:
RV GM2008.1244 diftar hoogbouw raadsvoorstel
RV GM2008.1244 bijlage 1 Verslag diftar hoogbouw
RB GM2008.1244 raadsbesluit bijlage 2
Raadsronde 7:
21:00 - 21:55 uur
vergaderruimte 2.27
Subsidiebeleid en subsidieverordening/1
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM2008.1241 totaal
Raadsronde 8:
21:00 - 21:55 uur
Rabozaal
Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties, behorende bij het bestemmingsplan
Het voorstel wordt aan de hand van een presentatie toegelicht.
Bijlagen:
RV GM2008.1282 Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties raadsvoorstel
RV GM2008.1282 bijlage 1 (A4)
Raadsronde 9
21:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Speerpunten 2009 politieafdeling Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RV GM2008.1267 speerpunten 2009 politieafdeling GMN raadsvoorstel
RV GM2008.1267 bijlage 1 beleidscyclus 200810
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen raadsbesluiten
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten
Bijlagen:
BL RR 2 Subsidiebeleid
BL RR 3 Milieuprogramma 2009
BL RR 4 Brede School Luchen totaal
BL RR 5 Bewaakte fietsenstalling
BL RR 6 Sociale structuur
BL RR 7 De Smelen
BL RR 8 Woningbouwprogramma 2005-2010
BL RR 9 Maatschappelijke ondersteuning
BL-Actiepunten raadsplein 24 november 2008
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 24 november 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2008

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous