Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 januari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 14-01-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 januari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 14-01-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda 14-01-2008
Bijlagen:
Agenda 14 januari 2008
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen WMO-beleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1320)
Bijlagen:
RV GM2007.1320 Vaststelling beleidsnota Wmo 2008-2011
RV GM2007.1320 (bijlagen totaal)
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Actualisatie Woningbouwprogramma 2005-2010 (raadsvoorstel GM2007.1181)
Bijlagen:
RB GM2007.1181 Actualisatie woningbouwprogramma 2005-2010
1181 RV GM2007 bijlage 1
1181 RV GM2007 bijlage 2
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking raadsinformatiebrief inzake mogelijkheden gratis openbaar vervoer tijdens caranaval.
Bijlagen:
0456 RI GM2008 bijlage 1
0456 RI GM2008 bijlage 2.1 Dervingsberekeningen carnaval Geldrop-Mierlo
0456 RI GM2008 bijlage 2.1
0456 RI GM2008 bijlage 3
0456 RI GM2008 Gratis openbaar vervoer carnaval 2008
0456 RI GM 2008 Bijlage 2
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Dienstverleningsconcept (raadsvoorstel GM2007.1263).
Bijlagen:
RV GM2007.1263 Dienstverleningsconcept
RV GM2007.1263 dienstverleningsconcept bijlage 1
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking raadsinformatiebrief over Integrale voorzieningenbeleidsnota
Bijlagen:
1228 RI GM2007 Voortgang invoering Integrale Voorzieningen…
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur

Presentatie en aanbieding raadsvoorstel Informatiebeleidsplan (GM2007.1249)
Bijlagen:
RV GM2007.1249 Informatiebeleidsplan 2008-2012
RV GM2007.1249 bijlage 1
Raadsronde 8:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Herontwerp processen (raadsvoorstel GM2007.1245)
Bijlagen:
RV GM2007.1245 Herontwerp processen
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergderruimte 2.27
Beleidsplan Wsw 2008-2009 (raadsvoorstel GM2007.1319)
Bijlagen:
RV GM2007.1319 Beleidsplan Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2008-2009
RV GM2007.1319 bijlage Beleidsplan Wsw 2008-2009
Raadsronde 10
21:30 - 22:15 uur
Rabozaal
Plenaire bespreking RV plan van aanpak uitwerking strategische visie (GM2007.1347)
Bijlagen:
RV GM2007.1347 bijlage 1
1347 RV GM2007 strategische visie
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen verslag
Hamerstukken
i Tele-communicatieverordening (GM2007.1272)
Bijlagen:
RV GM2007.1272 Telecommunicatieverordening
RV GM2007.1272 bijlage 1
RB GM2007.1272 Telecommunicatieverordening
ii Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (GM2007.1285)
Bijlagen:
RV GM2007.1285 opheffing regeling HNG
RB GM2007.1285 Opheffing HNG

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous