Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 januari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 14-01-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 januari 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 14-01-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda 14-01-2008
Bijlagen:
Agenda 14 januari 2008
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen WMO-beleidsplan (raadsvoorstel GM2007.1320)
Bijlagen:
RV GM2007.1320 Vaststelling beleidsnota Wmo 2008-2011
RV GM2007.1320 (bijlagen totaal)
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Actualisatie Woningbouwprogramma 2005-2010 (raadsvoorstel GM2007.1181)
Bijlagen:
RB GM2007.1181 Actualisatie woningbouwprogramma 2005-2010
1181 RV GM2007 bijlage 1
1181 RV GM2007 bijlage 2
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking raadsinformatiebrief inzake mogelijkheden gratis openbaar vervoer tijdens caranaval.
Bijlagen:
0456 RI GM2008 bijlage 1
0456 RI GM2008 bijlage 2.1 Dervingsberekeningen carnaval Geldrop-Mierlo
0456 RI GM2008 bijlage 2.1
0456 RI GM2008 bijlage 3
0456 RI GM2008 Gratis openbaar vervoer carnaval 2008
0456 RI GM 2008 Bijlage 2
Raadsronde 5:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Dienstverleningsconcept (raadsvoorstel GM2007.1263).
Bijlagen:
RV GM2007.1263 Dienstverleningsconcept
RV GM2007.1263 dienstverleningsconcept bijlage 1
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Bespreking raadsinformatiebrief over Integrale voorzieningenbeleidsnota
Bijlagen:
1228 RI GM2007 Voortgang invoering Integrale Voorzieningen…
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur

Presentatie en aanbieding raadsvoorstel Informatiebeleidsplan (GM2007.1249)
Bijlagen:
RV GM2007.1249 Informatiebeleidsplan 2008-2012
RV GM2007.1249 bijlage 1
Raadsronde 8:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Herontwerp processen (raadsvoorstel GM2007.1245)
Bijlagen:
RV GM2007.1245 Herontwerp processen
Raadsronde 9
21:00 - 21:25 uur
Vergderruimte 2.27
Beleidsplan Wsw 2008-2009 (raadsvoorstel GM2007.1319)
Bijlagen:
RV GM2007.1319 Beleidsplan Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2008-2009
RV GM2007.1319 bijlage Beleidsplan Wsw 2008-2009
Raadsronde 10
21:30 - 22:15 uur
Rabozaal
Plenaire bespreking RV plan van aanpak uitwerking strategische visie (GM2007.1347)
Bijlagen:
RV GM2007.1347 bijlage 1
1347 RV GM2007 strategische visie
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen verslag
Hamerstukken
i Tele-communicatieverordening (GM2007.1272)
Bijlagen:
RV GM2007.1272 Telecommunicatieverordening
RV GM2007.1272 bijlage 1
RB GM2007.1272 Telecommunicatieverordening
ii Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (GM2007.1285)
Bijlagen:
RV GM2007.1285 opheffing regeling HNG
RB GM2007.1285 Opheffing HNG

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous