Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 december 2015

Datum: 14-12-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 december 2015

Datum: 14-12-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Toekomst peuterspeelzaalwerk en ontwikkelrichting voorschoolse educatie
19:00 - 19:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren.

2 Raadsronde 2: Leges evenementenvergunning: correctienota
19:00 - 19:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0557. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekreht

RV GM2015.0557 Leges evenementen
3 Raadsronde 3: Tussenstand vastgoedstrategie
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren

4 Raadsronde 4: Toetreden Werkbedrijf Atlant-De Peel
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0546, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**

Toetreden Werkbedrijf Atlant-De Peel
5 Raadsronde 5: 100% Afvalscheiding
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren

6 Raadsronde 6: Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG
20:30 - 21:25 uur

Voorstel:

Adviesgesprek raadsvoorstel GM2015.0580. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0580 Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG
7. Pauze.
21:25 - 21:45 uur

8. Plenaire vergadering
8.1 Opening en mededelingen
8.2 Vragenhalfuurtje aan college
8.3 Vaststellen agenda
8.4 Vaststellen verslagen raadsrondes van 9 november 2015
besluitenlijsten raadsrondes 9 november 2015
8.5 Vaststellen verslag raadsvergadering van 9 november 2015
Concept verslag raadsvergadering 9 november 2015
8.6 Vaststellen verslagen raadsrondes van 23 november 2015
besluitenlijsten raadsrondes 23 november 2015
8.7 Vaststellen verslag raadsvergadering van 23 november 2015
Concept verslag raadsvergadering 23 november 2015
8.8 Raadsbesluiten
1. Bestemmingsplan Inbreidingslocaties
2. Tweede wijziging begroting GR Plusteam
3. 2e tussentijdse rapportage
4. Urgentieverordening 2016
5. Toetreden Werkbedrijf Atlant-De Peel
6. Bestemmingsplan Groot Luchen
7. Evaluatie armoedebeleid
8. Leges evenementenvergunning: correctienota
8.9 Hamerstukken
1.Verordening rectspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractieassistenten
2. Verordening Privacy Gemeente Geldrop-Mierlo 2016
3. Achteraf betaald parkeren
4. Accountantscontrole 2015
5. Aanvullen en wijzigen Duurzaamheidslening
6. Leges Kinderopvang
7. Bouwgrond in exploitatie
8. Vaststellen fractievergoeding 2014
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous