Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 december 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 14-12-2009 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 december 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 14-12-2009
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda 14 december
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2010
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Beheersverordening diverse percelen in buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0855)
Bijlagen:
RV GM2009.0855 beheersverordening diverse percelen buitengebied Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0855 bijlage 1 plankaart beheersverordening
RV GM2009.0855 bijlage 1 beheersverordening
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Wijziging op Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009 en het Subsidieprogramma (raadsvoorstel GM2009.0905)
Bijlagen:
RV GM2009.0905 Wijziging op de ASV 2009 en het Subs
GM2009.0905 Bijlage 1 Wijzigingsvoorstel 1 ASV 2009
GM 2009.0905 Bijlage 2 Algemene subsidieverordening 2009
GM2009.0905 Bijlage 3 Wijzigingsvoorstel subsidieprogramma
GM2009.0905 Bijlage 4 Subsidieprogramma 2010-2012.
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Milieueffectrapportage inzake verstedelijksopgave 2015-2030 voor het oostelijk deel van de Stedelijke Regio Eindhoven-Helmond (MEROS) (raadsvoorstel GM2009.0868)
Bijlagen:
RV GM2009.0868 Milieueffectrapportage (MER) inzake de verstedelijkingsopgave 2015 2030 voor het oostelijk deel van de Stedelijke Regio Eindhoven-Helmond (MEROS)
RV GM2009.0868 bijlage 1. Lokatiekeuzenotitie MEROS
Raadsronde 6: VERVALLEN
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Presentatie voorlopig plan van aanpak huisvesting Strabrechtcollege
Raadsronde 7:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Vaststellen bestemmingsplan: Oprichten woning Hekelstraat 22 te Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0888)
Bijlagen:
RV GM2009.0888 vaststelling bestemmingsplan Oprichten woning Hekelstraat 22 te Mierlo
RV GM2009.0888 bijl .Bestemmingsplan Hekelstraat 22.
RV GM2009.0888 bijl .Bestemmingsplan Hekelstraat 22 kaart
Raadsronde 8:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0912)
Raadsronde 9
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (raadsvoorstel GM2009.0890)
Bijlagen:
RB GM2009.0890 Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
RB GM2009.0890 Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
Raadsronde 10
20:30 uur
Rabozaal
Herinrichting gedeelte Bisschop van Mierlostraat tussen de Heer van Scherpenzeelweg en de Vesperstraat (raadsvoorstel GM2009.0918)
Bijlagen:
RB GM2009.0918 Herinrichting B. van Mierlostraat
Wijziging R v O en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (raadsvoorstel GM2009.0926)
Bijlagen:
RB GM2009.0926 Wijziging RvO en Verordneing fractieondersteuning
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009
Raadsronde 11
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 30 nov 2009
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 30 november 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2009 totaal

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous