Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 december 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 14-12-2009 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 december 2009 (19:00 - 23:00)

Datum: 14-12-2009
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda 14 december
Raadsronde 1:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2010
Voortgezette behandeling
Raadsronde 3:
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Beheersverordening diverse percelen in buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0855)
Bijlagen:
RV GM2009.0855 beheersverordening diverse percelen buitengebied Geldrop-Mierlo
RV GM2009.0855 bijlage 1 plankaart beheersverordening
RV GM2009.0855 bijlage 1 beheersverordening
Raadsronde 4:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Wijziging op Algemene Subsidieverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2009 en het Subsidieprogramma (raadsvoorstel GM2009.0905)
Bijlagen:
RV GM2009.0905 Wijziging op de ASV 2009 en het Subs
GM2009.0905 Bijlage 1 Wijzigingsvoorstel 1 ASV 2009
GM 2009.0905 Bijlage 2 Algemene subsidieverordening 2009
GM2009.0905 Bijlage 3 Wijzigingsvoorstel subsidieprogramma
GM2009.0905 Bijlage 4 Subsidieprogramma 2010-2012.
Raadsronde 5:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Milieueffectrapportage inzake verstedelijksopgave 2015-2030 voor het oostelijk deel van de Stedelijke Regio Eindhoven-Helmond (MEROS) (raadsvoorstel GM2009.0868)
Bijlagen:
RV GM2009.0868 Milieueffectrapportage (MER) inzake de verstedelijkingsopgave 2015 2030 voor het oostelijk deel van de Stedelijke Regio Eindhoven-Helmond (MEROS)
RV GM2009.0868 bijlage 1. Lokatiekeuzenotitie MEROS
Raadsronde 6: VERVALLEN
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Presentatie voorlopig plan van aanpak huisvesting Strabrechtcollege
Raadsronde 7:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Vaststellen bestemmingsplan: Oprichten woning Hekelstraat 22 te Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0888)
Bijlagen:
RV GM2009.0888 vaststelling bestemmingsplan Oprichten woning Hekelstraat 22 te Mierlo
RV GM2009.0888 bijl .Bestemmingsplan Hekelstraat 22.
RV GM2009.0888 bijl .Bestemmingsplan Hekelstraat 22 kaart
Raadsronde 8:
20:00 - 20:25 uur
Rabozaal
Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2009.0912)
Raadsronde 9
20:00 - 20:55 uur
vergaderruimte 2.27
Evaluatie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (raadsvoorstel GM2009.0890)
Bijlagen:
RB GM2009.0890 Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
RB GM2009.0890 Evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
Raadsronde 10
20:30 uur
Rabozaal
Herinrichting gedeelte Bisschop van Mierlostraat tussen de Heer van Scherpenzeelweg en de Vesperstraat (raadsvoorstel GM2009.0918)
Bijlagen:
RB GM2009.0918 Herinrichting B. van Mierlostraat
Wijziging R v O en Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (raadsvoorstel GM2009.0926)
Bijlagen:
RB GM2009.0926 Wijziging RvO en Verordneing fractieondersteuning
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009
Raadsronde 11
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 30 nov 2009
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 30 november 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 30 november 2009 totaal

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous