Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Beleidsregel "Bijdrage gemeentelijke Monumenten Geldrop-Mierlo 2014"
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0157
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
2 Raadsronde 2: Vaststellen Bestemmingsplan en exploitatieplan Luchen Weteringpark
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0627 en GM2013.0683. Voortgezette behandeling
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
Bijlagen:
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
3 Pauze
20:25 - 20:45 uur

4 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuur college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Concept verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst 24 maart 2014 (totaal)
4.5 Informatieproces
4.6 Raadsvoorstel (hamerstuk)
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
4.7 Raadsvoorstel
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
Bijlagen:
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
4.8 Raadsbesluiten
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz
Bijlagen:
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous