Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 14 april 2014

Datum: 14-04-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad.

19.00-19.30 uur, vergaderruimte 0.43.

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Beleidsregel "Bijdrage gemeentelijke Monumenten Geldrop-Mierlo 2014"
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2014.0157
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0157 Bijdrage gemeentelijke monumenten (totaal)
2 Raadsronde 2: Vaststellen Bestemmingsplan en exploitatieplan Luchen Weteringpark
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0627 en GM2013.0683. Voortgezette behandeling
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0627 Vaststelling bestemmingsplan Luchen Weteringpark totaal
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
Bijlagen:
RV GM2013.683 Vaststelling Exploitatieplan Luchen Weteringpark (totaal)
3 Pauze
20:25 - 20:45 uur

4 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
4.1 Opening en mededelingen
4.2 Vragenhalfuur college
4.3 Vaststellen agenda
4.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Concept verslag raadsvergadering 24 maart 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst 24 maart 2014 (totaal)
4.5 Informatieproces
4.6 Raadsvoorstel (hamerstuk)
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
Bijlagen:
RV GM2014.0103 Wijzigingen maatregelenverordn Wwb Iozw en Ioaz (totaal)
4.7 Raadsvoorstel
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
Bijlagen:
RV GM2014.0100 Beleidsrapportage 2013
4.8 Raadsbesluiten
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz
Bijlagen:
140414 RB GM2014.0103 Wijzigingen Maatregelenverordening Wwb en Maatregelenverordening Ioaw en Ioaz

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous