Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 september 2010

Datum: 13-09-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 september 2010

Datum: 13-09-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 13 september 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Procedure behandeling Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2011-2014 (raadsvoorstel GM2010.0559)
Bijlagen:
RV GM2010.0559 Behandeling MPB 2011-2014
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Beleidsnota leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2010.0558)
Bijlagen:
RV GM2010.0558 bijlage samenvatting beleidsnota leerlingenvervoer
RV GM2010.0558 bijlage beleidsnota leerlingenvervoer
RV GM2010.0558 Communicatieplan LLVV
RV GM2010.0558 Inspraakadvies cliëntenraad
RV GM2010.0558 Beleidsnota leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo.Meer maatwerk en minder stigmatisering
RV GM2010.0558 Bijlagen bij beleidsnota leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Harmonisatie Openbare Verlichting (raadsvoorstel GM2010.0572)
Bijlagen:
RV GM2010.0572 Harmonisatie openbare verlichting
RV GM2010.0572 Harmonisatie openbare verlichting Bijlage financiële vertaling
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen (raadsvoorstel GM2010.0535
Bijlagen:
RV GM2010.0535 Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen
RV GM2010.0535 bijlage 1 adviesnota
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang 2010 (raadsvoorstel GM2010.0608)
Bijlagen:
RV GM2010.0608 Handhavingsprotocol kinderopvang 2010
RV GM2010.0608 bijlage 1 Handhavingsprotocol kinderopvang 2010 totaal
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Fietspadenplan 2010 (raadsvoorstel GM2010.0600)
Bijlagen:
RV GM2010.0600 Fietspadenplan Mierlo
RV GM2010.0600 bijlage 3 inspraaknota
Fietspadenplan totaal
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
i. concept-besluitenlijst raadsronde 2: aanpassing regelgeving Wabo
Bijlagen:
BL RR2 Aanpassing regelgeving Wabo
ii. concept-besluitenlijst raadsronde 3: aanpassing verordeningen uitvoering WWB, IOAW en IOAZ
Bijlagen:
BL RR3 Aanpassing verordeningen uitvoering WWB, IOAW en IO…
iii. concept-besluitenlijst raadsronde 4: ontwerpbegroting 2011 Cure
Bijlagen:
BL RR4 Ontwerpbegroting 2011 CURE
Vaststellen verslag raadsvergadering 12 juli 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 12 juli 2010
Hamerstukken
i. Ontwerpbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2011 (GM2010.0453)
Bijlagen:
RV GM2010.0453 Ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost 2011
RV GM2010.0453 bijlage 3 zienswijze ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost 2011
ii. Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bijbehorende bodembeheerkaart (GM2010.0536)
Bijlagen:
RV GM2010.0536 Bodemkwaliteitskaart gemeente Geldrop-Mierlo (bijlage 1)
RV GM2010.0536 Bodembeheernota gemeente Geldrop-Mierlo (bijlage 2)
RV GM2010.0536 Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota gemeente Geldrop-Mierlo
Bespreking Notitie Raadsplein
Bijlagen:
Notitie Raadsplein v2.1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous