Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 september 2010

Datum: 13-09-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 september 2010

Datum: 13-09-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 13 september 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Procedure behandeling Meerjaren Programma Begroting (MPB) 2011-2014 (raadsvoorstel GM2010.0559)
Bijlagen:
RV GM2010.0559 Behandeling MPB 2011-2014
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Beleidsnota leerlingenvervoer (raadsvoorstel GM2010.0558)
Bijlagen:
RV GM2010.0558 bijlage samenvatting beleidsnota leerlingenvervoer
RV GM2010.0558 bijlage beleidsnota leerlingenvervoer
RV GM2010.0558 Communicatieplan LLVV
RV GM2010.0558 Inspraakadvies cliëntenraad
RV GM2010.0558 Beleidsnota leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo.Meer maatwerk en minder stigmatisering
RV GM2010.0558 Bijlagen bij beleidsnota leerlingenvervoer Geldrop-Mierlo
Raadsronde 4:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Harmonisatie Openbare Verlichting (raadsvoorstel GM2010.0572)
Bijlagen:
RV GM2010.0572 Harmonisatie openbare verlichting
RV GM2010.0572 Harmonisatie openbare verlichting Bijlage financiële vertaling
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen (raadsvoorstel GM2010.0535
Bijlagen:
RV GM2010.0535 Aanpassing systematiek tarief afvalstoffen
RV GM2010.0535 bijlage 1 adviesnota
Raadsronde 6:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang 2010 (raadsvoorstel GM2010.0608)
Bijlagen:
RV GM2010.0608 Handhavingsprotocol kinderopvang 2010
RV GM2010.0608 bijlage 1 Handhavingsprotocol kinderopvang 2010 totaal
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Fietspadenplan 2010 (raadsvoorstel GM2010.0600)
Bijlagen:
RV GM2010.0600 Fietspadenplan Mierlo
RV GM2010.0600 bijlage 3 inspraaknota
Fietspadenplan totaal
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
i. concept-besluitenlijst raadsronde 2: aanpassing regelgeving Wabo
Bijlagen:
BL RR2 Aanpassing regelgeving Wabo
ii. concept-besluitenlijst raadsronde 3: aanpassing verordeningen uitvoering WWB, IOAW en IOAZ
Bijlagen:
BL RR3 Aanpassing verordeningen uitvoering WWB, IOAW en IO…
iii. concept-besluitenlijst raadsronde 4: ontwerpbegroting 2011 Cure
Bijlagen:
BL RR4 Ontwerpbegroting 2011 CURE
Vaststellen verslag raadsvergadering 12 juli 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 12 juli 2010
Hamerstukken
i. Ontwerpbegroting GGD Brabant-Zuidoost 2011 (GM2010.0453)
Bijlagen:
RV GM2010.0453 Ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost 2011
RV GM2010.0453 bijlage 3 zienswijze ontwerp-begroting GGD Brabant-Zuidoost 2011
ii. Vaststellen bodemkwaliteitskaart en bijbehorende bodembeheerkaart (GM2010.0536)
Bijlagen:
RV GM2010.0536 Bodemkwaliteitskaart gemeente Geldrop-Mierlo (bijlage 1)
RV GM2010.0536 Bodembeheernota gemeente Geldrop-Mierlo (bijlage 2)
RV GM2010.0536 Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota gemeente Geldrop-Mierlo
Bespreking Notitie Raadsplein
Bijlagen:
Notitie Raadsplein v2.1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous