Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 december 2010 (19:30 - 23:00).

Datum: 13-12-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 december 2010 (19:30 - 23:00).

Datum: 13-12-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 13 december 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Milieuprogramma 2011 (raadsvoorstel GM2010.0837)
Bijlagen:
RV GM2010.0837 Milieuprogramma 2011
RV GM 2010.0837 bijlage Milieuprogramma 2011A
Raadsronde 3:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Presentatie en informatie door en over Ergon en Atlant
Raadsronde 4:
20:30 uur
Vergaderruimte 2,27
Evaluatie Cultuurbeleid (raadsvoorstel GM2010.0810)
Bijlagen:
RV GM2010.0810 Evaluatie cultuurbeleid 2006-2009
RV GM2010.0810 Bijlage 1 Evaluatierapport cultuurbeleid 2006-2009
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 22 november
Bijlagen:
BL RR2 BP Diepe Vaart 6
BL RR3 Informatie burgemeester
BL RR4 Structuurvisie
BL RR5 Procesvoorstel Onderzoek subsidierelatie LEV-groep
BL RR6 Bespreking voortgang centrumplannen
Vaststellen verslag raadsvergadering 22 november 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 22 november2010
Hamerstukken
i Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Geldrop-Mierlo 2011 (GM2010.0821);
Bijlagen:
RV GM2010.0821 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Geldrop-Mierlo 2011
RV GM2010.0821 bijlage Beheersverordening 2011
Vaststellen raadsbesluiten
i. Bestemmingsplan Diepe Vaart 6 Geldrop (GM2010.0746)
ii Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling Geldrop-Mierlo (GM2010.0767)
Bijlagen:
MvT GM2010.0889 informatie vaststelling structuurvisie fase 1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous