Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 december 2010 (19:30 - 23:00).

Datum: 13-12-2010 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 december 2010 (19:30 - 23:00).

Datum: 13-12-2010
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes (concept-agenda toegevoegd)
Bijlagen:
Agenda 13 december 2010
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Milieuprogramma 2011 (raadsvoorstel GM2010.0837)
Bijlagen:
RV GM2010.0837 Milieuprogramma 2011
RV GM 2010.0837 bijlage Milieuprogramma 2011A
Raadsronde 3:
20:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Presentatie en informatie door en over Ergon en Atlant
Raadsronde 4:
20:30 uur
Vergaderruimte 2,27
Evaluatie Cultuurbeleid (raadsvoorstel GM2010.0810)
Bijlagen:
RV GM2010.0810 Evaluatie cultuurbeleid 2006-2009
RV GM2010.0810 Bijlage 1 Evaluatierapport cultuurbeleid 2006-2009
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 22 november
Bijlagen:
BL RR2 BP Diepe Vaart 6
BL RR3 Informatie burgemeester
BL RR4 Structuurvisie
BL RR5 Procesvoorstel Onderzoek subsidierelatie LEV-groep
BL RR6 Bespreking voortgang centrumplannen
Vaststellen verslag raadsvergadering 22 november 2010
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 22 november2010
Hamerstukken
i Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Geldrop-Mierlo 2011 (GM2010.0821);
Bijlagen:
RV GM2010.0821 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Geldrop-Mierlo 2011
RV GM2010.0821 bijlage Beheersverordening 2011
Vaststellen raadsbesluiten
i. Bestemmingsplan Diepe Vaart 6 Geldrop (GM2010.0746)
ii Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling Geldrop-Mierlo (GM2010.0767)
Bijlagen:
MvT GM2010.0889 informatie vaststelling structuurvisie fase 1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous