Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 13-08-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 13-08-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 3-08-2007
Bijlagen:
publieksagenda 13 augustus
Opening
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Voorstel tot wijziging procedure Kerntakendiscussie
Bijlagen:
RV GM2007.0992 (Bijlage)
RV GM2007.0992 (Procedure kerntakendiscussie)
RB GM2007.0992 (Procedure kerntakendiscussie)
Voorstel proces herontwerp begroting
Bijlagen:
Proces redisgn voorstellen 2008-2011 _def_
Voorstel procedure behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2008-2011
Bijlagen:
RV GM2007.0993 Behandeling MPB
RB GM2007.0993 Behandeling MPB
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous