Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 13-08-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 augustus 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 13-08-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 3-08-2007
Bijlagen:
publieksagenda 13 augustus
Opening
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Voorstel tot wijziging procedure Kerntakendiscussie
Bijlagen:
RV GM2007.0992 (Bijlage)
RV GM2007.0992 (Procedure kerntakendiscussie)
RB GM2007.0992 (Procedure kerntakendiscussie)
Voorstel proces herontwerp begroting
Bijlagen:
Proces redisgn voorstellen 2008-2011 _def_
Voorstel procedure behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2008-2011
Bijlagen:
RV GM2007.0993 Behandeling MPB
RB GM2007.0993 Behandeling MPB
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous