Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 13 april 2015

Datum: 13-04-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 13 april 2015

Datum: 13-04-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Parkeren in het centrum
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Bespreking
RV GM2012.0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012 (TOTAAL).
Bijlagen:
RV GM2012.0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012 (TOTAAL)
Petitie gratis parkeren 9 maart 2015
Bijlagen:
Petitie gratis parkeren 9 maart 2015
RI GM2015.0176
Raadsinformatiebrief Parkeerregulering Geldrop Centrum
2 Raadsronde 2: Werkwijze CMD-Plus-team
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 2.26 en 2.27


Voorstel: Informatie
3 Raadsronde 3: Wet tegenprestatie
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Presentatie/Opinierend
Brief CPM aan raad inzake Tegenprestatie (totaal)
Bijlagen:
Brief CPM aan raad inzake Tegenprestatie (totaal)
4 Raadsronde 4: Werkwijze raad
20:30 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0122
RV GM2015.0122 Werkwijze raad (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0122 Werkwijze raad (totaal)
Pauze
21:25 - 21:45 uur

5 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Hamerstukken
5.5 Vaststellen raadsbesluiten
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous