Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 12 november 2007 (20:30 - 23:00)

Datum: 12-11-2007 Tijd: 20:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 12 november 2007 (20:30 - 23:00)

Datum: 12-11-2007
Tijd: 20:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuurtje
Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat.Dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur.Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen voor 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein
Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door de raad aan het college.
Trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 29 oktober 2007
Bijlagen:
BL RR 2 DPO's
BL RR 3 Bereikbaarheid Zuidoostvleugel
BL RR 4 LOP de Peel
BL RR 5 Presentatie WRO
BL RR 6 Beeldkwaliteitsplan Luchen
BL RR 7 Beleidsnota inkoop en aanbesteding
BL RR 8 Presentatie SZ
BL RR 9 Nota recreatie buitengebied
BL RR 10 Monitoringsplan riolering
Vaststellen verslag
Vaststellen besluitenlijst Raadsvergadering 29 oktober 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2007
Vaststellen verslag raadsvergadering 1 november 2007
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 1 november 2007
Besluitvorming Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Luchen fase 1(GM2007.1134)
Bijlagen:
RB GM2007.1134A (Beeldkwaliteitsplan Luchen)
1184 RI GM2007 beeldkwaliteitplan Luchen fase 1
Besluitvorming Meerjarenprogrammabegroting
Bijlagen:
MPB totaal
Door fracties ingediende wijzigings voorstellen
Bijlagen:
Bijdrage CDA begroting
Bijdrage DGG begroting
Bijdrage DPM begroting
Bijdrage PvdA _GLbegroting
Reactie college op wijzigingsvoorstellen diverse fracties
Bijlagen:
Reactie college op wijzigingsvoorstellen diverse fracties
Reactie fracties op wijzigings voorstellen
Bijlagen:
Reactie CDA op ingediende wijzigingsvoorstellen begroting
Reactie DGG op ingediende voorstellen - definitief -
Reactie en toelichting wijzigingsvoorstellen DPM begroting 2008
Reakties op wijzigingsvoorstellen begroting GB
Motie PvdA/GL Inspanningsverplichting college voor wat betreft Gratis Openbaar Vervoer tijdens Carnaval 2008
Bijlagen:
PvdA GL motie GOV Carnaval
Motie coalitie vastlegging besluitvorming MeerjarenProgrammabegroting 2008-2011
Bijlagen:
Motie COALITE VASTLEGGING
Amendement coalitie vaststelling MeerjarenProgrammaBegroting 2008-2011
Bijlagen:
Amendement coalitie mpb 08-11
Amendement DGG vaststelling MeerjarenProgrammaBegroting 2008-2011
Bijlagen:
Amendement DGG mpb 08-11
Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous