Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 12 maart 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 12-03-2007 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 12 maart 2007 (19:00 - 23:00)

Datum: 12-03-2007
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 12-03-2007
Bijlagen:
Agenda Raadsplein12 maart 2007
Raadsronde 1:
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
RVl 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2006 (GM2007.0535)
Bijlagen:
RV GM2007.0535 2e voortgangsrapportage programmabegroting
RV GM2007.0535 Bijlage C
0535 RV GM2007 bijlage 2e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2006
Raadsronde 2:
19:10 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RVl Bekostigingsbesluit woningbouw bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0565)
Bijlagen:
RV GM2007.0565 (Bekostigingsbesluit Loeswijk)
RB GM2007.0565 (bijlagen besluit)
RB GM2007.0565 (Bbekostigingsbesluit Loeswijk)
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Raadsvoorstel Herinrichting en rioolvervanging Kerkstraat Mierlo (GM2007.0521)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
RV GM2007.0521 (Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 1 Kerkstraat)
RV GM2007.0521 (bijlage 2 Kerkstraat)
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Presentatie/informatie Centrumplan Geldrop
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Bestemmingsplan woongebieden Noord Geldrop (GM2007.0517)
Bijlagen:
RV GM2007.0517 BP Woongebieden Noord Geldrop
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 3)
RV GM2007.0517 (BP Bijlage 4)
Raadsronde 6:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Kerntakendiscussie (GM2007.0589)
Bijlagen:
RV GM2007.0589 kerntakendiscussie
Raadsronde 7:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
RV Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
RI GM2006.1356 Bomenbeheerplan
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
verslag gesprek bomenstichting bomenbeheerplan
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
RB GM2006.1356 (Bomenbeheerplan)
Raadsronde 8:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Raadsvoorstel Integrale schuldhulpverlening (GM2007.0543)
Voortgezette behandeling
Bijlagen:
0543 RI GM2007 Integrale Schuldhulpverlening
0453 RV GM2007 bijlage 1 Integrale schuldhulpverlening
RV GM2007.0453 (bijlage 2 Integrale schuldhulpverlening)
Bespreking: Evaluatie Raadsplein
Bijlagen:
Memo evaluatie Raadsplein
Memo evaluatie Raadsplein (Bijlagen)
Memo nav evaluatie 26 februari
Pauze
Debat
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
Vaststellen agenda
Trekking stemmingsnummer
Besluitenlijsten raadsrondes 26 februari 2007
Bijlagen:
BL RR 2 (Kerkstraat)
BL RR 3 (BP Woongebieden Noord Geldrop)
BL RR 1 (Auditcommissie)
BL RR 5 (Kredietverhoging bouw kinderopvangvoorziening)
BL RR 6 (Bomenbeheerplan)
BL RR 7 Evaluatie raadsplein
Vaststellen verslag
Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 26 februari 2007
Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten
Bijlagen:
RB GM2007.0589 (Kerntakendiscussie)
RB GM2007.0521 (Krediet herinr. Kerkstraat)
RB GM2007.0517 (BP Woongebieden Noord Geldrop)
RB GM2007.0515 (Krediet Kinderopvangvoorziening)
RV GM2007.0589 kerntakendiscussie
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous