Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 12 februari 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 12-02-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 12 februari 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 12-02-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 12-02-2007
Bijlagen:
AgendaRaadspleindefinitief12februari2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Klankbordgroep afvalbeleid, o.a. aanbieden resultaten enquète.
Bijlagen:
12122006inventarisatiefaseafvalstoffenbeleid
45824_Presentatieafgerondeinventarisatiefase
_1_300107conceptenqueterapportageafvalstoffenbeleid
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
a. Bekostigingsbesluit aanleg achterterreinen Kettingstraat (GM2007.0476); b. Bekostigingsbesluit woningbouw bestemmingsplan Rielsedijk (GM2007.0488).
Bijlagen:
RVGM2007.0476bekostigingKettingstraatGeldrop
RVGM2007.0475Bijlage3WCCoevering
0488RVGM2007BekostigingsbesluitRielsedijk
5324_RVGM2007.0488bijlageexploitatieberekeningRielsedijkinritten
RVGM2007.0488bijlageexploitatieberekeningRielsedijkriolering
RV GM2007.0476 bijlage 2
Raadsronde 3:
20:00 - 20:30 uur
Rabozaal
Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop, Centrum Mierlo en WC Coevering (GM2007.0475)
Bijlagen:
RVGM2007.0475 VBcentra Geldrop en Mierlo
44057_RVGM2007.0475Bijlage1centrumMierlo
RVGM2007.0475Bijlage2centrumGeldrop
bijlage 3 RVGM2007.0475 WCCoevering
Raadsronde 4:
20:30 - 21:30 uur
Rabozaal
Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
Pauze
Debat
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 29 januari 2007
Bijlagen:
BLRR1 Bomenbeheerplan
BLRR2 Prioriteitensessiehandhaving
BLRR3 Integrale Schuldhulpverlening
BLRR4 project woon-enleefomgeving
BLRR5BP Loeswijk
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 29 januari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2007
Vaststellen raadsbesluiten
i. Bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0470)
Bijlagen:
2007-02-12 8e. raadsbesluit
2007-02-12 8e2. plankaart
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous