Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 12 februari 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 12-02-2007 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 12 februari 2007 (19:30 - 23:00)

Datum: 12-02-2007
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 12-02-2007
Bijlagen:
AgendaRaadspleindefinitief12februari2007
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1:
19:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Klankbordgroep afvalbeleid, o.a. aanbieden resultaten enquète.
Bijlagen:
12122006inventarisatiefaseafvalstoffenbeleid
45824_Presentatieafgerondeinventarisatiefase
_1_300107conceptenqueterapportageafvalstoffenbeleid
Raadsronde 2:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
a. Bekostigingsbesluit aanleg achterterreinen Kettingstraat (GM2007.0476); b. Bekostigingsbesluit woningbouw bestemmingsplan Rielsedijk (GM2007.0488).
Bijlagen:
RVGM2007.0476bekostigingKettingstraatGeldrop
RVGM2007.0475Bijlage3WCCoevering
0488RVGM2007BekostigingsbesluitRielsedijk
5324_RVGM2007.0488bijlageexploitatieberekeningRielsedijkinritten
RVGM2007.0488bijlageexploitatieberekeningRielsedijkriolering
RV GM2007.0476 bijlage 2
Raadsronde 3:
20:00 - 20:30 uur
Rabozaal
Voorbereidingsbesluit Centrum Geldrop, Centrum Mierlo en WC Coevering (GM2007.0475)
Bijlagen:
RVGM2007.0475 VBcentra Geldrop en Mierlo
44057_RVGM2007.0475Bijlage1centrumMierlo
RVGM2007.0475Bijlage2centrumGeldrop
bijlage 3 RVGM2007.0475 WCCoevering
Raadsronde 4:
20:30 - 21:30 uur
Rabozaal
Bomenbeheerplan (GM2006.1356)
Bijlagen:
GM2006.1356 Bomenbeheerplan voor Geldrop-Mierlo
Nota van inspraak Bomenbeheerplan bijl.bijGM2006.1356
Bomenbeheerplan presentatie JAN07
62986_Inspreekreactie bomenbeheerplan
Pauze
Debat
Besluitvorming
Opening
Mededelingen:
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 29 januari 2007
Bijlagen:
BLRR1 Bomenbeheerplan
BLRR2 Prioriteitensessiehandhaving
BLRR3 Integrale Schuldhulpverlening
BLRR4 project woon-enleefomgeving
BLRR5BP Loeswijk
Vaststellen verslag
Besluitenlijst Raadsvergadering 29 januari 2007
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2007
Vaststellen raadsbesluiten
i. Bestemmingsplan Loeswijk (GM2007.0470)
Bijlagen:
2007-02-12 8e. raadsbesluit
2007-02-12 8e2. plankaart
Vragenhalfuurtje

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous