Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 11 mei 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-05-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 11 mei 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-05-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda Raadsplein
Bijlagen:
Concept-Agenda
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
bespreking resultaten Open Space economische crisis
Bijlagen:
Uitwerking punten Open Space
Raadsronde 3:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009
Bijlagen:
advies CPM re-integratiebeleid
Raadsronde 4:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Milieuprogramma
Bijlagen:
RV GM2009.0220 Milieujaarverslag 2008
RV GM2009.0220 bijlage 1 milieujaarverslag 2008
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 april 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Open Space Economische crisis totaal
BL RR 3 Langdurigheidstoeslag
BL RR 4 bespreking accountantscontrole en bestuursrapporta…
BL RR 5 Re-integratiebeleid verslag 2008 en plan 2009
BL RR 6 Integraal Veiligheidsbeleid
BL RR 7 Rapport RC Verbonden Partijen
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 20 april 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2009
Langdurigheidstoeslag
voortgezette behandeling
Bijlagen:
advies CPM langdurigheidstoeslag

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous